Global

‡ In these countries please contact our distributor

Hurtigere sårheling med PICO

PICO er en lille bærbar pumpe til sårbehandling med negativt tryk (NPWT). Sårsygeplejerske Grethe Autzen Fenneberg fra Kolding Kommune har set en stor forskel i sårhelingen, siden de begyndte at anvende PICO.


NPWT anvendes i dag af mange klinikker til behandling af forskellige sårtyper, såsom kroniske sår, diabetiske fodsår, tryksår, venøse bensår, akutte sår og traumesår. 

PICO er et engangssystem til sårbehandling med negativt tryk. Den lille diskrete pumpe, der kan anvendes i syv dage, er koblet til en særligt udformet bandage, der skaber et negativt tryk over hele sårbunden og håndterer ekssudat fra sårbunden ved hjælp af absorption og fordampning1

 

Kickstart giver bedre effekt

Sygeplejeklinikken Vamdrup i Kolding Kommune hører til dem, som anvender PICO og har gjort det siden foråret 2015. Sårsygeplejerske Grethe Autzen Fenneberg og hendes kolleger mener, at behandlingen fungerer godt, og anvender i dag PICO på flere forskellige typer sår.

 – Vi vil helst starte behandlingen så hurtigt som muligt. Jo hurtigere man sætter PICO i gang på et traumesår eller kirurgisk sår, desto større effekt opnår man. Netop traumesår og kirurgiske sår er typiske sår, hvor der opstår væskeansamlinger, og PICO varetager den reaktion med det samme, siger hun. 

Sårsygeplejerskerne Gitte Andreasen og Grethe Autzen Fenneberg anvender dagligt PICO til behandling af sår.


Alle sygeplejersker uddannes

Det var efter at have prøvet PICO i seks måneder, at klinikken besluttede sig for at ville fortsætte med behandlingen, og den er i dag indskrevet i retningslinjerne for sårbehandling i Kolding kommune. – Vores chef er været meget engageret og støttende, og det har givet os mulighed for at arbejde fokuseret med PICO, siger Grethe. Hun fortæller videre om, hvordan de fået uddannelse og støtte af Smith & Nephew og uddannet de andre sygeplejersker i at anvende PICO, samt har opfølgninger og workshops for nye sygeplejersker hvert år. 

– Sygeplejerskerne er vores øjne i marken og kan identificere problemet. Derefter kontakter de os sårsygeplejersker, som sætter behandlingen i gang. Derefter kan de fortsætte med at skifte PICO, og vi kommer og ser på såret efter en uge eller to for at se, om de skal fortsætte med behandlingen eller ej. Det fungerer godt, fortsætter Grethe.

 

Halveret helingstid og færre besøg

Grethe ser flere fordele ved at anvende PICO. Behandlingen fjerner ekssudat i sårene, reducerer smerterne for patienten samt mindsker risikoen for infektioner.– Jeg har også set, at PICO hjælper med at oprense såret i de tilfælde, hvor der er nekroser, siger hun.I forbindelse med fjernelse af nekroser bør PICO suppleres med debridering.

– De fleste patienter, som får behandlingen, ser, at den hjælper, og ønsker at fortsætte. PICO har også medført, at vi ikke behøver besøge patienterne så ofte. I stedet for tre til fire besøg om ugen er et til to besøg nok. Det vigtigste er dog naturligvis, at patientens sår heler hurtigere – nogle gang på den halve tid, siger Grethe.

 

Sygeplejeklinikken Vamdrup og Kolding Kommune

I det team, hvor Grethe Autzen Fenneberg indgår, er der fire sygeplejersker, heraf to sårsygeplejersker, fordelt på to klinikker. I hele Kolding Kommune er der 10 sårsygeplejersker fordelt på ni klinikker. Kolding Kommune har indskrevet PICO i deres retningslinjer for sårbehandling.

 

Referencer

1. Hudson, D; Adams, K; Van Huyssteen, A; Martin, R; Huddleston, E; Simplified Negative Pressure Wound Therapy: clinical evaluation of an ultraportable, no-canister system; International Wound Journal 2013.

Patientcase fra Sygeplejeklinikken Vamdrup

PICO bliver anvendt til behandling af et venøst bensår.

Læs mer