Global

‡ In these countries please contact our distributor

Glem ikke patienten, der har såret

Der vil ikke blive brugt nogen ubehagelig sårbehandling. Patientperspektivet er i stadig fokus for operationssygeplejerske Ann-Mari Fagerdahl, ph.d. Under et ekspertmøde i København i slutningen af sidste år tog hun betydningen af faktorer som lyd, synlighed og følelsen af ubehag ved valg af sårbehandling op. 

I 2006 havde sårbehandling med negativt tryk været i kommerciel brug i over ti år. Men da operationssygeplejersken Ann-Mari Fagerdahl forsøgte at finde materialer om hvad patienterne mente om deres behandling, opdagede hun, at der var et kæmpe hul. 

– Der var ikke en eneste udgivelse, der havde patientperspektivet som hovedfokus. Dette faktum blev starten på min egen forskning.

Hun forsvarede sin doktordisputats i 2013 ved Karolinska Institutet i Stockholm med afhandlingen  “Negative pressure wound therapy - treatment outcomes and the impact on the patient’s health-related quality of life”. Hendes studier viser gode helingsresultater for størstedelen af de behandlede patienter, men også at patienter, der gennemgår sårbehandling, har meget forskellige fokus, problemer og behov. 

– Der er jo et helt menneske rundt omkring selve såret. Det er vigtigt at vide mere om denne persons livssituation. Det er ikke kun sårhelingen, som patienten bekymrer sig for. 

Ann-Mari Fagerdahl beskriver for eksempel patienter, der væmmes ekstremt meget over sine egne sår. Og der er dem, der skammer sig over at have sår. For disse patienter er det alfa og omega, at behandlingen ikke ses. Det kan være forskellen mellem en god og en dårlig livskvalitet at slippe for konstant at blive mindet om sine sår. Og somme tider handler det mere om eksistentielle spørgsmål.

– Efter et traume kan den rette sårbehandling give en fornemmelse af beskyttelse, at en skadet krop er intakt. 

Moderne engangssystemer til sårbehandling med negativt tryk har bidraget meget til patientkomforten, og i dag bliver der fokuseret endnu mere på livskvalitet. 

– Ofte er sårhelingen sammenlignelig mellem forskellige anordninger, og så er der brug for andre bedømmelsesgrundlag, som for eksempel hvor nem den er at håndtere for personalet, og hvordan den påvirker patientens oplevelse. 

Det er naturligvis vigtigt at undgå lækage og lugt. Lyd kan også være forstyrrende. Et apparat, der støjer, kan forstyrre søvnen både for patienten og for en eventuel partner. Det er også meget generende at skulle bære rundt på noget, som udsender kunstige pruttelyde, når man er i byen.

– Det er vigtigt også at tænke på de sociale aspekter. Der er også en hel del stigmatisering omkring sår, som noget flovt, forkert og urent. 

Som konklusion er Ann-Mari Fagerdahls hovedpointe, at patientkomforten bør styre valget af sårbehandling for hver specifik patient.

 – Hvis jeg vælger noget, der ikke er praktisk, vil patienten ikke bruge det. Så ender vi med et compliance problem, som gør, at vi tror, at behandlingen er ineffektiv, når det i virkeligheden handler om, at den ikke er blevet anvendt. Patienten skal helt enkelt kunne leve sammen med sin behandling. 

 

Fodnote: artiklen er baseret på Ann-Mari Fagerdahls forelæsning ”Impact of single use NPWT on human factors.” , på det internationale NPWT-ekspertmøde i København, november 2016.