Global

‡ In these countries please contact our distributor

OPSITE Filmbandager

Gennemsigtige filmbandager

OPSITE Flexifix

Om OPSITE Filmbandager

OPSITE-film er en gennemsigtig, klæbende film. Filmen er permeabel for fugtdampe åndbar og den er formbar og elastisk. Den bruges i stor udstrækning til at give et fugtigt sårmiljø til overfladiske sår. Den er også ideel til brug som sekundær bandage.
 

Produktsortiment

OPSITE Flexifix Film Roll


OPSITE Flexifix
Transparent filmrulle

 

 

Incise Drapes

OPSITE Incise
Incisionsfilm

 

OPSITE Flexigrid

 

OPSITE Flexigrid
Transparent filmbandage

 

 

 

OPSITE Spray Dressing

 

OPSITE Spray
Beskyttende spraybandage

 


Egenskaber

 • Uovertruffen film med akrylklæbestof
 • Vandtæt film
 • Enkel, effektiv anlæggelsesteknik
 • Kan tilpasses akavede områder
   

Fordele

OPSITE har sat standarden for fugtig sårpleje sårbehandling ved at opretholde den naturlige fugtbalance. OPSITE tillader overskydende fugt at fordampe, hvilket medvirker til at forebygge maceration.  

Uovertruffen film med akrylklæbestof
OPSITE-filmen har høj fleksibilitet og er formbar. Disse egenskaber kombineret med permeabiliteten for fugt betyder, at bandagen kan bæres i op til 7 dage. Dette giver ro til sårheling og sparer plejetid.

Væsketæt
OPSITE er væsketæt, hvilket gør, at patienten kan bade uden at skulle skifte bandage. Den hjælper også med forebyggelse af infektioner.

Kan tilpasses svært bandagerbare områder 
OPSITE er designet til at kunne tilpasses til brug alle steder på kroppen. Den kan nemt tilklippes til strimler eller faconer til anlæggelse på specielle områder, som f.eks. hæl, albue og knæ. 


Indikationer

OPSITE er indiceret til behandling af:

 • Overfladiske sår, som f.eks. overfladiske tryksår, mindre forbrændinger, snitsår og hudafskrabninger.
 • Kan bruges som sekundær bandage, f.eks. over INTRASITE◊ Gel amorf hydrogelbandage eller ALLEVYN◊ kavitetssårbandage.
 • Til kateterfiksering. 


Forsigtighedsregler

OPSITE kan bruges på klinisk inficerede sår, hvis følgende forsigtighedsregler overholdes:

 • Patienten skal være under medicinsk/klinisk behandling.
 • Bandagen skal skiftes dagligt.
 • Patienten bør modtage relevant systemisk behandling.

 

Immunkompromitterede patienter og diabetiske patienter kan kræve tættere overvågning. Vær opmærksom på at undgå at ødelægge huden ved gentagne applikationer hos ptt. med tynd og skrøbelig hud.

Til fælles med alle klæbende produkter, er der rapporteret tilfælde af irritation og/eller maceration af huden omkring såret. Det skal her påpeges, at ukorrekt brug eller for hyppige bandageskift, især på patienter med skrøbelig hud, kan resultere hudstripping.

OPSITE Flexifix

OPSITE Flexifix

 

OPSITE FlexifixIndikationer 

Til smertelindring ved smertefuld diabetisk neuropati, til fiksering af primære bandager, profylakse mod tryksår og til beskyttelse af huden rundt om et stoma og under benposer.

 

Kontraindikationer

Må ikke anlægges på åbne sår.

OPSITE Flexigrid

OPSITE Flexigrid

 

OPSITE FlexigridIndikationer 

Overfladiske tryksår og deres profylakse 

 •  Hudafskrabninger og rifter
 •  Hudtransplantat- og donorsteder 
 • Postoperative sår 
 • Mindre forbrændinger og skoldning 
 • Beskyttelse af huden omkring et stoma eller under benposer  Smertelindring ved diabetisk neuropati

OPSITE Incise

OPSITE Incise

 

OPSITE InciseIndikationer

Til brug som incisionsfilm ved større og mindre operationer, herunder: 

 • Ortopædkirurgi
 • Neurokirurgi
 • Større abdominalkirurgi
 • Plastikkirurgi
 • Åben hjerte- eller thoraxkirurgi 
 • Børnekirurgi

OPSITE Spray

OPSITE Spray

 

OPSITE SprayIndikationer 

Til brug på en lang række mindre tørre sår, især:

 • Mindre snit, hudafskrabninger eller forbrændinger
 • Over tørre, suturerede sår
 • Forsegling af ekstern ortopædisk fiksering, som f.eks. Steinman-pin
 • Efter fjernelse af suturer
 • Over vaccinationssteder
 • Over intakte vabler
 • Hudtransplantatfiksering

 

Kontraindikationer

Må ikke anvendes med intravaskulære plastikinstrumenterplastikprodukter.
Må ikke anvendes på børn under 18 måneder.