Global

‡ In these countries please contact our distributor

DURAFIBER Ag

Absorbent,Silver Containing Antimicrobial Dressings

Produkt information

DURAFIBER AgDURAFIBER Ag er en absorberende, non woven, antrimikrobiel bandage, der indeholder sølv, og som består af celluloseethylsulfonatfibre. Det ioniske sølv i bandagen yder antimikrobiel aktivitet mod et bredt spektrum af almindelige sårpatogener, som kan hjælp med til at reducrere den bakterielle biobyrde og risikoen for infektion.

DURAFIBER Ag er udviklet til hurtigt at danne en klar, kølig gel ved kontakt med sårvæsken. Gelen absorberer overskydende væske, indkapsler ekssudal fra såret, giver et fugtigt miljø, der understøtter autolytisk oprensning og former sig tæt efter sårbunden.

DURAFIBER Ag bandagens styrke i våd tilstand gør det nemt at fjerne bandagen fra en fugtig sårbund og kavitetssår i ét stykke, hvilket minimerer traume af såret og smerter for patienten ved fjernelse.

DURAFIBER Ag kan anvendes sammen med en række sekundære bandager, herunder ALLEVYN and PROFORE. DURAFIBER Ag kan også anvendes sammen med OPSITE  på let væksende sår. 

 

Produktsortiment

Størrelse

Antal/æske

Varenummer

5x5cm 10 66800578
10x10cm 10 66800579
15x15cm 5 66800580
20x30cm 5 66800581
2x45cm 5 66800582
4x10cm 5 66800583
4x20cm 5 66800584
4x30cm 5 66800585

Indikationer

DURAFIBER Ag er indiceret som en absorberende, antimikrobiel, gelerende bandage til behandling af kroniske og akutte dybe eller overfladiske, granulerende, væskende sår, som f.eks. bensår, tryksår, diabetessår, kirurgiske sår, traumatiske sår, og sår der har let tendens til at bløde samt sår, der er blevet kirurgisk eller mekanisk oprenset.

DURAFIBER Ag er udviklet til at sidde på i op til 7 days.

DURAFIBER Ag kan anvendes på inficerede sår. Når produktet anvendes på inficerede sår, skal de inficerede sår inspiceres og behandles i henhold til lokal protokol.

Kontraindikationer

 • Må ikke anvendes til patienter med kendt overfølsomhed over for sølv
 • Må ikke anvendes på ikke-væskende sår

Forsigtigheds regler

 • Klinikere/sundhedspersonale skal være klar over, at der er begrænsede data vedrørende langvarig og gentagen anvendelse af bandager, der indeholder sølv, særligt hos børn og nyfødte
 • DURAFIBER Ag letter behandling af sår, der har tendens til let blødning, men er ikke beregnet til at blive anvendt som en kirurgisk svamp i kraftigt blødende sår.
 • DURAFIBER Ag er ikke kompatibel med oliebaserede produkter, såsom vaseline
 • Undgå kontakt med elektroder eller ledende gel under elektroniske målinger, f.eks. EEG og EKG
 • Sørg for at bandager i kaviteter, hulrum osv er blevet fjernet.
 • Bandagen er ikke nødvendigvis kompatibel med topiske, antimikrobielle midler. Hvis der opstår rødme eller sensibilisering, skal anvendelsen ophøre. Hvis der opstår en klinisk infektion, erstatter topisk sølv ikke behovet for systemisk behandling eller anden adækvat infektionsbehandling.
 • Når DURAFIBER Ag anvendes på patienter under MR-scanning, kan der føles varme
 • DRAFIBER Ag kan forårsage midlertidig misfarvning af den omgivende hud.

Brugervejledning

 1. Rens såret i henhold til lokal, klinisk protokol.
 2. Vælg passende størrelse bandage.
 3. Tag DURAFIBER Ag bandagen ud af pakken vha. ren teknik. Tilklip stykket om nødvendigt.
 4. Læg bandagen på såret og lad der være en overlapning på 1 cm på huden, der omgiver såret.
 5. Når der anvendes DURAFIBER Ag strimler i dybe kavitetssår, isættes de hver i et stykke hvor det er muligt, og lad mindst 2,5 sm af hvert stykke være uden for såret, så det nemt kan fjernes igen
 6. Pak dybe såre løst med 80% kapacitet, da DURAFIBER Ag bandagen vil udvide sig ved kontakt med sårvæsken
 7. Fastgør DURAFIBER Ag med en furgtighedsbevarende bandage (f.eks. ALLEVYN/OPSITE) eller anden passende sekundær bandage.
 8. Bandagen kan fjernes i ét stykke vha. en pincet, tang eller en behandsket hånd.
 9. Bandagen kan hænge i, hvis den anvendes på let væskende såre. Hvis bandagen ikke kan fjernes nemt, kan den fugtes eller opblødes med sterilt saltvand som en hjælp til fjernelse og for at undgå forstyrrelse af sårets opheling.

 

Hyppighed af bandageskift

I de tidlige faser af sårbehandlingen skal DURAFIBER Ag bandagen inspiceres hyppigt. Bandager kan blive siddende på i op til 7 dage eller skiftes, når det er klinisk indiceret (f.eks. ved tegn på lækage eller der forekommer kraftig blødning). Der skal også tages højde for lokal, klinisk protokol. DURAFIBER Ag er kun til engangsbrug. Hvis den anvendes på flere end en patient, kan der opstå krydskontaminering eller infektion. Åbning af bandagepakken kompromitterer den sterile barriere. Ubrugt bandage skal kasseres.

Contact Us

DURAFIBER RangeDiscover more about the DURAFIBER range Enquiry Form

Get in Touch

US Health Care Professionals

If you are in the US, and a Health Care Professional, please visit the Smith & Nephew US DURAFIBER website

Link

This information is intended for Healthcare Professionals only.