Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN Gentle Border Lite

Advanced Foam Wound Dressings

ALLEVYN Gentle Border Lite

Produkt information

ALLEVYN Gentle Border Lite

Allevyn Gentle Border Lite er specielt designet til personer med følsom eller skrøbelig hud1 med let til moderat væskende sår.  Disse bandager, som fås i et udvalg af former og størrelser, kombinerer et tyndere skum, der kan tilpasse sig2 og er behageligt1 at bære, med et nænsomt silikoneklæbemiddel, der giver minimal smerte ved fjernelse1.

 • Allevyn triple action-teknologien opretholder den optimale væskebalance til fugtig sårheling3
 • Den 2 mm tykke skumkerne sikrer fremragende fleksibilitet2, så bandagen former sig om kroppens konturer, selv på vanskelige områder4 , hvilket giver en behagelig1 pasform for patienterne
 • Brusetæt4 bandage giver patienter mulighed for at tage brusebad med bandagen på, hvilket bidrager til en bedre livskvalitet
 • Let at anlægge og fjerne1 – bandagen kan løftes af og omplaceres uden at miste klæbeevne5.
 • Egnet til personer med skrøbelig hud1
 • Bakteriebarriere6 – hvilket bidrager til at minimere infektionsrisikoen fra eksterne forureningskilder
 • Op til 7 dages bæretid5
   

ALLEVYN Gentle Border Lite bandager er indiceret til brug på let til moderat væskende:

 • Overfladiske, granulerende sår
 • Kroniske og akutte, væskende sår
 • Sår med hel eller delvis tykkelse, f.eks. tryksår, bensår og diabetiske fodsår 
 • Maligne sår
 • Operationssår
 • Første- og andengradsforbrændinger
 • Donorsteder 
 • Hudrifter
 • Onkologiske sår
 • Epidermolysis bullosa-sår

 

Information om størrelser og bestilling


ALLEVYN Gentle Border Lite

Kode            Størrelse                              Antal pr. æske
66800833     5 cm x 5 cm                                    10
66800834     7,5 cm x 7,5 cm                              10
66800835     10 cm x 10 cm                                10
66800836     5,5 cm x 12cm                                10
66800837     8 cm x 15 cm                                  10
66800840     15 cm x 15 cm                                10
66801012     10 cm x 20 cm                                10
66801013     Oval 8,6 cm x 7,7 cm                      10
66801014     Oval 15,2 cm x 13,1 cm                  10
66801041     Multisite 8 cm x 8,4 cm                   10

  

Referencer:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Teknologi

ALLEVYN Gentle Border Dressing layers

Som alle Allevyn-bandager har Allevyn Gentle Border Lite en unik trelagsteknologi, der effektivt kontrollerer ekssudat og hjælper med at sikre, at såret bevarer et optimalt fugtigheds niveau til støtte af sårhelingen3.

Bandagen består af en absorberende3, hydrocellulær skumpude, der holdes mellem et perforeret sårkontaktlag, som er coatet med et blødt silikonegel-klæbemiddel og en høj permeabel topfilm7.

 

Allevyn Gentle Borders klæbeteknologi, er baseret på en blød silikonegel1,5, hvilket giver fordele ifbm anlæggelse og fjernelse, samt omplacering.

ALLEVYN Gentle Border Lite Magnified
Ved anlæggelse flyder silikonegel-klæberen på ALLEVYN Gentle Border Lite ind i hudens ujævnheder, hvilket giver flere kontaktpunkter, så bandagen holdes bedre på plads.

ALLEVYN Gentle Border Magnified
Ved fjernelse strækker silikonegel-klæberen sig og slipper let hudens konture, hvilket minimerer risikoen for traume af såret og smerte for patienten

 

 

Referencer:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Evidens

Uafhængig sammenligning af bandagestrækbarhed

 

ALLEVYN Gentle Border Lite er strækbar i begge retninger - giver bedre tilpasningsevne og mere behagelig end konkurrenters bandager8

Extensibility graph

 
Permanent Set %
With line of backing paper
ALLEVYN Gentle Border Lite    0.22%
MepilexTM Border Lite               0.66%
UrgotulTM Trio                          1.55%
 

Permanent Set %
Against line of backing paper
ALLEVYN Gentle Border Lite       0.88%
Mepilex Border Lite                    0.34%
Urgotul Trio                                1.67%

 

 

Væskehåndteringsevne

ALLEVYN Gentle Border Lite har en tilsvarende samlet væskehåndteringsevne som Mepilex Border Lite3,9,10

Fluid handling graph

 

 
Fluid Handling Capacity - Permeability (g/100cm2/24hrs)  
 
Fluid Handling Capacity Absorption (g/100cm2)

 

Referencer:

1. Hurd T et al: A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
2. Demonstrable
3. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/R1. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010
4. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011. Results from a multi-centre, non-comparative clinical in market evaluation of ALLEVYN Gentle Border dressings (CIME/008) and from open, prospective, randomised within volunteer (VTR/HVT 050) comparison of Dakota and Mepilex Border in terms of showerproof and use on awkward areas. Hussein D. August 2010
5. Volunteer Trial Report Reference VTR/HVT 050. Results from an open, prospective, randomised, within volunteer comparison of Dakota and Mepilex Border. Palmer S and Smith G. December 2008
6. Smith & Nephew Wound Management Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier Testing (wet-wet) on samples of ALLEVYN Gentle, ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against s. marcescens. Vaughan L. October 2010
7. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wacker silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008
8. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1
9. Mepilex Border Lite Dressing Physical Properties DS/10/099/R1
10.  Urgotul Trio Dressing Physical Properties DS/10/098/R1

ALLEVYN - people

Brugervejledning

Sådan bruges ALLEVYN Gentle Border Lite

1.  Rens såret i henhold til normale retningslinjer.

2. Vælg en passende bandagestørrelse.  ALLEVYN Gentle Border Lite kan klippes til, så bandagen kan bruges til at forbinde sår på hælen, albuerne og andre vanskelige områder. Brug altid en ren teknik, når bandagen klippes til.

3.  Klargør og rens huden omkring sårområdet og fjern overskydende fugt. Barber eventuelt hår, så der sikres optimal  tæt - approksimering  tilhæftning  til sårets omgivelser.

4.  Fjern en af beskyttelsesfilmene fra ALLEVYN Gentle Border Lite og fastgør bandagens klæbeside på huden.
 ALLEVYN Gentle Border Lite

5.  Fjern den resterende beskyttelsesfilm og glat bandagen ud over resten af såret uden at strække den. Sørg for at undgå folder.  Bandagens pudeområde skal dække hele sårets overflade. ALLEVYN Gentle Border Lite kan løftes og omplaceres, uden at den mister sin klæbeevne.
 

 ALLEVYN Gentle Border Lite

6.  Hvis bandagen er blevet klippet til, skal det sikres, at blotlagte skumområder dækkes med en passende filmbandage. Pas på ikke at dække hele bandagen.

 

Hyppighed af bandageskift

I de tidlige stadier af sårbehandlingen skal ALLEVYN Gentle Border Lite inspiceres i henhold til lokale kliniske retningslinjer. Når produktet bruges på inficerede sår, skal infektionen inspiceres og behandles i henhold til lokale kliniske retningslinjer.

Bandager kan blive siddende i op til 7 dage, afhængigt af sårets og den omgivende huds tilstand, eller indtil ekssudatet er synligt- gennemsivning ses _og nærmer sig 0,5 cm fra bandagepudens kant, alt efter hvad der indtræffer først. Der skal også tages hensyn til lokale kliniske retningslinjer-.

Hvis der lægges bandager på sakralområdet, kan de blive siddende i op til 5 dage. Det kan dog være nødvendigt at holde øje med bandagens klæbeevne i henhold til lokale kliniske retningslinjer- på grund af den øgede mulighed -risiko for kontaminering kontamin-ation og infektion i dette område. Beslutningen Beslutning- om bandageskift bør være afhængig af klinisk vurdering og lokale retningslinjer.

 

Forholdsregler

Brug ikke ALLEVYN Gentle Border Lite med iltningsmidler som f.eks. hypokloritopløsninger (f.eks. EUSOL) eller hydrogenperoxid, da disse midler kan nedbryde bandagens absorberende polyuretankomponent. Stop anvendelse, hvis der opstår rødme eller følsomhed.


Fjernelse af bandagen

ALLEVYN Gentle Border Lite fjernes ved at løfte det ene hjørne af bandagen og langsomt trække det tilbage, indtil bandagen er helt fjernet fra såret.

ALLEVYN - people

 

NYE ALLEVYN PAKNINGER

ALLEVYN packaging 

Vores nye pakninger er enkle, informative og effektive

Læs mere