Global

‡ In these countries please contact our distributor

Postępowanie w ranach zakażonych

Wybierz właściwy produkt, dla danego pacjenta, we właściwym czasie

Leczenie ran przewlekłych, takich jak owrzodzenia stopy cukrzycowej, żylne owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny, może być trudne i kosztowne. Zakażenia i biofilm opóźniają proces gojenia się ran i prowadzą do poważniejszych powikłań, nawet do amputacji lub zakażenia ogólnoustrojowego, oraz zwiększają koszty1,3,4,18. Leczenie zakażonego owrzodzenia żylnego kończyny dolnej z użyciem środków antybakteryjnych może kosztować średnio 10 777 GBP2.

Świadome postępowanie antybakteryjne i właściwe stosowanie antybiotyków w przypadku istniejącego zakażenia oraz biofilmu prowadzi do poprawy wyników leczenia pacjentów19.

 

Wybierz właściwy schemat leczenia, aby poprawić efekty terapii

Średnie koszty leczenia mogą być trzykrotnie wyższe, jeśli dojdzie do zakażenia rany1,18, przy czym nieprawidłowe stosowanie środków antybakteryjnych zdarza się w 51,4% przypadków5.

  • Jeśli zostanie stwierdzona obecność biofilmu.
  • W przypadku trudno gojących się ran przewlekłych.
  • Przy oczywistych oznakach klinicznego (ostrego) zakażenia.
  • Kiedy wymagane jest precyzyjne oczyszczenie rany.
  • W celu uzyskania informacji potrzebnych do oceny stanu rany i doboru metody leczenia.

Nasze rozwiązania mają na celu ułatwienie skutecznego postępowania i leczenia.

Dzięki skutecznemu schematowi leczenia: 

  Zminimalizujesz czas gojenia rany, a dzięki wczesnej interwencji ograniczysz rozwinięcie się miejscowego zakażenia rany20
  Ograniczysz zużycie opatrunków antybakteryjnych, antybiotyków i materiałów superchłonnych, a także poprawisz jakość postępowania antybakteryjnego21-22
 
Zmniejszysz ilość przypadków nieskutecznego leczenia i nawrotów zakażenia, poprawiając jakość opieki nad pacjentem3,21

Schematy postępowania przy ranach przewlekłych mogą różnić się w przypadku obecności zakażenia lub biofilmu. 

Postępowanie w przypadku występowania biofilmu lub przy trudno gojących się ranach przewlekłych

 

Maść IODOSORB — 0,9% kadeksomer jodu

Wykazano, że usuwa biofilm, powodując jego wchłanianie do opatrunku wtórnego, co istotnie zmniejsza obciążenie bakteryjne7,9,10,11,23

Utrzymanie działania antybakteryjnego przez okres 3 dni (in vitro)24-26

 

      

 

Statystycznie istotne ograniczenie biofilmu w ranach w porównaniu z opatrunkami z karboksymetylocelulozy (CMC) ze srebrem)11

Opatrunek IODOSORB — 0,9% kadeksomer jodu

Opatrunek do usuwania martwiczych tkanek o dużej chłonności, usuwa dojrzały biofilm*23
Działanie antybakteryjne z powolnym uwalnianiem27, o szerokim spektrum28, do 3 dni29.

 

Wykazano, że srebro i antybiotyki ogólnoustrojowe są nieskuteczne przy dojrzałym biofilmie3,8,30,31.

Postępowanie przy objawach ostrego zakażenia klinicznego 

Antybakteryjne opatrunki ACTICOAT ze srebrem nanokrystalicznym

Struktura nanokrystaliczna15 umożliwia szybkie uwalnianie bakteriobójczego srebra w skutecznym stężeniu16,17, co zapobiega ponownemu powstawaniu biofilmu32.

Udowodniono, że ACTICOAT eliminuje zakażenie w przypadku 60% ran w ciągu 2 tygodni21, przy obniżeniu zużycia opatrunków o 33% i potencjalnym zmniejszeniu kosztów o 50% na jedną wygojoną ranę, w porównaniu do AquacelTMAg21,33

 

 

Stosowanie srebra nanokrystalicznego w protokołach kontroli zakażeń i postępowaniu antybakteryjnym22

Postępowanie w celu uzyskania informacji potrzebnych do diagnostyki, oceny rany i doboru metody leczenia

 Urządzenie do obrazowania MolecuLightTM i:X

Natychmiastowa wizualizacja bakterii w świetle fluorescencyjnym dla szerokiego zakresu patogenów, ułatwiająca diagnostykę rany12-14.

Optymalizacja przygotowania do leczenia, uzyskanie informacji pomocnych przy pobieraniu wymazów z rany oraz ocenie stanu zakażenia bakteryjnego rany ułatwia śledzenie postępów leczenia12.

   Stosowanie urządzenia do obrazowania MolecuLight i:X w celu uzyskania informacji wspierających praktykę kliniczną i zwiększenia skuteczności postępowania antybakteryjnego34


Narzędzie wspierające schemat leczenia T.I.M.E.

Spójna, całościowa i multidyscyplinarna praktyka kliniczna35,36

Nowe narzędzie wspierające schemat leczenia T.I.M.E. zostało opracowane wspólnie z lekarzami specjalistami w celu zwiększenia spójności codziennej praktyki klinicznej dzięki całościowemu i multidyscyplinarnemu podejściu ukierunkowanemu na pacjenta25,36.

CLOSER TO ZERO™ — ZREDUKUJ DO ZERA powikłania przy zakażeniach ran

*wykazane w badaniu na myszach

Referencje: 

1) Guest, J. et al Costs and consequences of managing infection associated with venous leg ulcers in the UK. Presented at: CATALYST Health Economics Consultants Ltd; UK. 2017.
2) Guest, J. F., Fuller, G. W. & Vowden, P. Venous leg ulcer management in clinical practice in the UK: costs and outcomes. Int. Wound J. 15, 29–37 (2018).
3) Schultz, G. et al. Consensus guidelines for the identification and treatment of biofilms in chronic nonhealing wounds. Wound Repair Regen. 25, 744–757 (2017). 5
4) Malone, M. et al. The prevalence of biofilms in chronic wounds: a systematic review and meta-analysis of published data. J. Wound Care 26, 20–25 (2017).
5) UK, Ireland & Nordics audit data. Collated 2017-2019.
6) H, Oono T, Saito M, Iwatsuki K. Assessment of Cadexomer Iodine Against Staphylococcus Aureus Biofilm In Vivo and In Vitro Using Confocal Laset Scanning Microscopy. The Journal of Dermatology. 2004;31: 529-534.
7) Fitzgerald DJ, Renick PJ, Forrest EC, et al. Cadexomer iodine provides superior efficacy against bacterial wound biofilms in vitro and in vivo. Wound Repair Regen. 2017; 25(1):13-24.
8) Phillips PL, Yang Q, Davis S, et al. Antimicrobial dressing efficacy against mature Pseudomonas aeruginosa biofilm on porcine skin explants. Int Wound J. 2015; 12(4):469-48 3.
9) Oates JL, Phillips CD, Wolcott R, Woodmansey E. Effect of a Cadexomer Iodine Wound Dressing on a Chronic Wound Multi-Species Biofilm Model with Comparison to a Silver Hydrofiber Antibiofilm Dressing. 2016.
10)Hill KE, Malic S, Mckee R, et al. An in vitro model of chronic wound biofilms to test wound dressings and assess antimicrobial susceptibilities. J Antimicrob Chemother. 2010;65(6):1195-1206.
11)Roche ED, Woodmansey EJ, Yang Q, et al. Cadexomer iodine effectively reduces bacterial biofilm in porcine wounds ex vivo and in vivo. Int Wound J. 2019; 1-10 [in press].
12)DaCosta RS, Kulbatski I, Lindvere-Teene L et al. Point-of-care autofluorescence imaging for real-time sampling and treatment guidance of bioburden in chronic wounds: first-in-human results. PLoS One. 2015 Mar 19; 10(3).
13)Ottolino-Perry K, Chamma E, Blackmore KM, et al. Improved detection of clinically relevant wound bacteria using autofluorescence image-guided sampling in diabetic foot ulcers. Int Wound J. 2017; doi: 10.1111/iwj.12717.
14)Rennie M.Y, Lindvere-Teene L, Tapang K, Linden R. Point-of-care fluorescence imaging predicts the presence of pathogenic bacteria in wounds: a clinical study. Journal of Wound Care. 2017; 26(8).
15)West, P. & Gunning, P. Visualization of silver levels in 2 silver dressings using scanning electron microscopy and energy dispersive X-ray microanalysis. in SAWC Tampa FL (2006).
16)Wright, J. B., Lam, K., Hansen, D. & Burrell, R. E. Efficacy of topical silver against fungal burn wound pathogens. Am. J. Infect. Control 27, 344–50 (1999).
17)Woodmansey, E., West, P., Benson, R. & McCulloch, D. A visual demonstration of the antimicrobial efficacy of silver-based dressings against key pathogenic bacteria using confocal laser scanning microscopy. Poster presentation SAWC. in SAWC (2006). 18)Guest, J. F., Fuller, G. W. & Vowden, P. Diabetic foot ulcer management in clinical practice in the UK: costs and outcomes. Int. Wound J. 15, 43–52 (2018).
19)Nathwani, D. & Sneddon, J. Practical Guide to Antimicrobial Stewardship in Hospitals. BioMérieux Prints 21–23 (2013). doi:10.1016/S0031- 398X(10)70372-6.
20)Newton, H. Reducing MRSA bacteraemias associated with wounds. Wounds UK, 6, 56–65 (2010).
21)Gago, M. et al. A Comparison of Three Silver-containing Dressings in the Treatment of Infected, Chronic Wounds. Wounds a Compend. Clin. Res. Pract. 20, 273–8 (2008).
22)Woodmansey EJ and Roberts CD. Appropriate use of dressings containing nanocrystalline silver to support antimicrobial stewardship in wounds. Int Wound J. 2018;15: 1025-1032. Available at: International Wound Journal.
23)Akiyama H, Oono T, Saito M, Iwatsuki K. Assessment of Cadexomer Iodine against Staphylococcus aureus Biofilm In vivo and In vitro Using Confocal Laset Scanning Microscopy. The Journal of Dermatology. 2004;31: 529-534. 6
24)Smith & Nephew 2018. Antimicrobial activity of IODOSORB range against a broad spectrum of wound pathogens. Internal Report. 1801001.
25)Smith & Nephew 2009. A comparison of the antimicrobial activity of a cadexomer iodine dressing and a povidone iodine dressing. Internal Report. 6763.
26)Smith & Nephew 2018. Antimicrobial activity of IODOSORB range in a 3 day repeat challenge model. Internal Report. 1801002.
27)Smith & Nephew 2018. Release of Iodine from IODOSORB / IODOFLEX Dressing into 0.9% saline solution over a three day period. Internal Report. DS/18/026/R.
28)Smith & Nephew 2001.The in vitro activity of sliver sulphadiazone and cadexomer iodine against recent clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, methicillin resistant coagulase-negative staphylococci and Pseudomonas aeruginosa. Internal Report. 194-03-01.
29)Smith & Nephew 2009.A comparison of the antimicrobial activity of a cadexomer iodine dressing and a povidone iodine dressing. Internal Report. 6763.
30)Bjarnsholt, T. et al. Silver against Pseudomonas aeruginosa biofilms. APMIS 115, 921–8 (2007).
31)Johani, K. et al. Evaluation of short exposure times of antimicrobial wound solutions against microbial biofilms: from in vitro to in vivo. J. Antimicrob. Chemother. 73, 494–502 (2018).
32)Driffield, K., Woodmansey, E. & Floyd, H. The use of silver-containing dressings to prevent biofilm formation by single and mixed bacterial flora. in SAWC (2007).
33)Searle, R. et al. Dressing strategies for the management of infected wounds in community wound care: impacts and implications. Poster presented at Wounds UK, Harrogate 2010.
34)Hill R, Rennie MY, Douglas J. Using bacterial fluorescence imaging and antimicrobial stewardship to guide wound management practices: a case series. Ostomy Wound Management. 2018;64:18–28. Available at: Ostomy Wound Management. 35)Ousey K, Gilchrist B, Jaimes H. Understanding clinical practice challenges: a survey performed with wound care clinicians to explore wound assessment frameworks. Wounds International. 2018;9(4):58-62.
36)Moore Z, Dowsett C, Smith G, et al. TIME CDST: an updated tool to address the current challenges in wound care. J Wound Care. 2019;28(3):154-161. Available at: Journal of Wound Care.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów, wskazówki lub instrukcje użycia.

Kontakt

Spójny, całościowy i multidyscyplinarny schemat leczenia ran, CLOSER TO ZERO™ — ZREDUKUJ DO ZERA powikłania w leczeniu ran

Pobierz NOWE narzędzie wspierające decyzje kliniczne wg schematu T.I.M.E.

Postępowanie z raną zakażoną - bezpłatne webinarium

Kliknij tutaj po więcej szczegółów