Global

‡ In these countries please contact our distributor

Tidigare tryckta tidningar

Läs tidigare tidningar här:

Nordic Wound Life_7

Nordic Wound Life #7 (1 Mb)
Tema: Pilonidalcystor

* Intervju med undersköterskorna Bodil och Sofie på
Kirurgens mottagning SUS i Lund  
* Patienthistoria: Vardagslivet med en pilonidalcysta
* Härryda kommun höjer kvaliteten på sårbehandlingen
och sänkar utgifterna

   

Nordic Wound Life vol 6

Nordic Wound Life # 6 (2 Mb)
Tema: Svårläkta sår - fokus på biofilm

* Biofilm i sår
* Nordisk nätverksdag 2014
* Accelererad sårläkning i kommunal regi
* Patientfall: Att leva med ett sår 

 

 

 

 

Nordic Wound Life Vol 5

Nordic Wound Life #5 (7 Mb)
Tema: Svårläkta sår - fokus på diabetesfotsår

* Vad är svårläkta sår och vilka faktorer påverkar läkningen?
* Sårbehandling - aktiv eller passiv - När och varför? 
* Välfungerande sårmottagning - Intervju med overläkare och
ortopedkirurg Bodo Günther
* Fokus på diabetesfotsår

 

 

Nordic Wound Life vol 4

Nordic Wound Life #4 (1 Mb)
Tema: Sårpatienten i centrum

* Intervju: Ruth Öien, Sårcentrum i Karlshamn
* Sårpatienten i centrum när vi designar och utvecklar
* Strukturerad sårbedömning med TIME konceptet
* Intervju: Barnkirurg Mikko Görding, Finland

 

 

 

 

Nordic Wound Life vol 3

Nordic Wound Life #3 (1 Mb)
Tema: Välbefinnande och livskvalitet för sårpatienten

* Optimering av välbefinnande och livskvalitet hos sårpatienten
* Intervju: Rie Nygaard, KvaliCare - Kunskap är den rätta vägen
* Patienthistoria: Nytt liv utan sår
* Kompressionsbehandling; när, varför och hur
* Telemedicin och tätt samarbete

 

 

 

Nordic Wound Life vol 2

Nordic Wound Life #2 (1 Mb)

* PICO; Frihet att leva ett vanligt liv med NPWT
* Patienthistoria: Nu ska löparkorna på
* Motivera patienten i behandlingen - fokus på  psykosociala hinder

 

 

Nordic Wound Life vol 1

 

Nordic Wound Life #1 (3 Mb)
Tema: Patientfokuserad sårbehandling

* Sårsymposium -  Att leva med kroniska sår
* Mobilt sårcentrum mitt i Finland
* Kan man spara pengar samtidigt som
man vill öka kvaliteten i sårbehandlingen?
* Patienthistoria:
Drömmen om en trehjuling, eller ännu hellre en elmoped