Global

‡ In these countries please contact our distributor

Ny undersökning hjälper oss att förstå

Vilka är de främsta orsakerna till förbandsbyten och hur påverkas vårdpersonalen av själva processen? En ny undersökning som publicerats av Wounds International ger svaren.

Tidigare forskning har visat att procedurer kopplade till förbandsbyten vid sårbehandling tar betydande vårdresurser i anspråk. Men dessa data börjar få några år på nacken. Nyligen har en stor webbaserad undersökning utförts av Wounds International för att få bättre insikt om hur situationen ser ut idag. Över 2000 kliniker inom sårbehandling i 24 olika länder svarade, och resultatet bekräftar att det fortfarande är extremt tidsödande. 

Undersökningen visar att klinikerna lägger mer än 66 % av sin arbetstid på sårbehandling. Även om själva förbandsbytet ofta går fort så är det kopplat till många andra nödvändiga uppgifter. Det involverar till exempel en rad kliniska bedömningar av såret, förberedelse av sårbädd och omgivande vävnad, att lugna oroliga patienter och, inom hemsjukvård, resor till och från patienten. 

Det finns naturligtvis många olika orsaker till att byta ett förband. De tre viktigaste anledningarna i den kliniska bedömningen är tecken på infektion, läckage och dålig lukt, allt enligt undersökningen. Negativ påverkan på den omgivande vävnaden är också en viktig faktor. Det blir även allt vanligare att patienterna själva kräver att få sina förband bytta, då oftast på grund av att sårvätskan är synlig genom förbandet, att det inte håller tätt eller att det faller av. 

 

Vill byta förband själva

Undersökningen visar även att fler patienter själva skulle vilja byta sina förband. Fler patienter som på ett säkert sätt hanterar sina egna förbandsbyten skulle innebära att man frigör tid, tid som kan läggas på annat. Vårdpersonalen skulle helst vilja lägga den på att utbilda patienterna och att ge dem psykosocialt stöd, enligt resultatet i undersökningen. Många skulle också uppskatta att få mer tid för att förbereda omgivande vävnad. Således mer kvalitetstid med befintliga patienter än ökat antalet patienter, om vårdpersonalen själv får välja. 

Välutbildade och delaktiga patienter ökar följsamheten till behandlingen, och för att kunna utbilda sina patienter på rätt sätt krävs egen fortbildning. Deltagarna i undersökningen fick också svara på frågan om vilka källor till ny kunskap som de främst använde. Metoderna i topp befanns vara peer review (sakkunnigt granskade) publikationer, expertutlåtanden och konsensusdokument samt externa konferenser/workshops.

Ett intressant fynd är att det är procentuellt fler patienter som byter sina förband själva bland de kliniker som har en stor patientvolym jämfört med de som har en mindre. Därmed kan det vara värt att titta närmare på hur arbetet med att informera och lära patienterna att hantera sina sår går till bland dessa. Kanske kan erfarenheterna tas till vara och skapa tidseffektiva arbetssätt, vilket i sin tur frigör tid till ännu mer patientutbildning och ytterligare goda tidsspiraler.

 

Undersökningen genomfördes 2016 av Wounds International på uppdrag av Smith & Nephew i syfte att öka förståelsen av arbetet kring förbandsbyten.

Läs mer om resultaten här