Global

‡ In these countries please contact our distributor

Nordic Wound Life

Smith & Nephew's nyhetsbrev Nordic Wound Life är specialdesignat för dig med intresse för sårbehandling. Ett nyhetsbrev för dig som vill förbättra villkoren för patienter som måste leva med svårläkta sår.

Vi hoppas att Nordic Wound Life  kommer att:

  • Medverka till en mer patient fokuserad sårbehandling, garantera både önskan om att öka kvalitet och samtidigt spara resurser
  • Bidra till mer erfarenhet både nationellt och de nordiska länderna emellan
  • Vara en källa till inspiration, som tillför ny kunskap och förbättrar dina förutsättningar inför mötet med patienten

 

 Senaste nyheter


Tänker efter mer, innan byte av förband

Efter att ha deltagit i ett sårprojekt har hemsjukvården i Fredrikstad, Norge, infört nya arbetsrutiner som kan medföra snabbare läkning av såren samt höja livskvaliteten för sårpatienterna.

Läs mer

 


Spara tid med färre förbandsbyten

ALLEVYN LIFE, som ingår i vår serie med ALLEVYN-förband, är vårt mest avancerade förband. Förbandet hjälper till att öka patientens välbefinnande samtidigt som du sparar tid, då det kan användas längre. 

 Läs mer

 


Glöm inte patienten bakom såret 

En obekväm sårbehandling kommer inte att användas. Patientperspektivet är i ständigt fokus för den disputerade operationssjuksköterskan Ann-Mari Fagerdahl. 

Läs mer

 


Ny undersökning hjälper oss att förstå

Vilka är de främsta orsakerna till förbandsbyten och hur påverkas vårdpersonalen av själva processen? En ny undersökning som publicerats av Wounds International ger svaren.

Läs mer

Nordic Wound Life NORDIC WOUND LIFE BLIR DIGITAL!

Fortsätt att få nervkittlande nyheter, tips och råd om sårbehandling från oss!

Anmäl dig nu för att vara säker på att få senesta nytt även i fortsättningen.

Prenumerera