Global

‡ In these countries please contact our distributor

SECURA Protective Cream Z30

Protective Dressing

SECURA Protective Cream Z30

Protective Cream Z30

Beskrivning

SECURA Extra Protective Cream Z30 innehåller 30 % zinkoxid och mjukgörare. Vid applicering på huden bildar den ett varaktigt1, skyddande2 lager och bidrar till att skydda huden mot maceration från långvarig exponering för avföring och urin som kan orsaka nedbrytning av huden3,4. Krämen bidrar också till att återfukta2 huden och är särskilt lämplig för användning i fall av extrem inkontinens, t.ex. diarré.

 

Egenskaper och fördelar

 • Hjälper till att stänga ute väta och återfukta huden2
 • Innehåller 30 % zinkoxid
 • Ger en hög skyddsnivå för patienter med svår diarré.
 • Kommer inte att sköljas bort efter upprepad exponering för urin och avföring5
 • Innehåller karayagummi för att absorbera fukt6
 • Innehåller vitamin E7
 • Testad för barn8 Förblir i kontakt med fuktig hud9

 

Indikationer

SECURA Extra Protective Cream Z30 är ett återfuktande hudskyddsmedel som fungerar som en barriär mot kroppsvätskor för att bibehålla hudens integritet. Den kan användas på vuxna, barn och fullgångna spädbarn med normal hud.

 

Kontraindikationer / Försiktighet

Endast för utvärtes bruk på intakt hud. Undvik kontakt med ögonen. Skölj ögonen noggrant om detta sker. Förvaras utom räckhåll för barn. Vid förtäring, sök omedelbart läkarvård. Använd inte på patienter med känd allergi mot någon av ingredienserna. Kontakta läkare om hudens tillstånd försämras vid användning eller inte förbättras inom 7 dagar.

 

Referenser

 1. Ref 1. Scheps, M. H., Skin Care and the Prevention of Pressure Ulcers. Home Health Care Consultant, Vol. 3, No. 1, JanFeb.1996, pp: 3739 2/2 Care Consultant, Vol. 3, No. 1, JanFeb.1996, pp: 3739.
 2. CTFA Cosmetic Ingredient Handbook, Second Edition, Zinc Oxide, pp. 473, 580.
 3. 21 CFR Part 347 Skin Protectant OTC Drug Products (Final Monograph)
 4. Fiers, S.A., Breaking the Cycle: The Etiology of Incontinence Dermatitis and Evaluating and Using Skin Care Products, OWM, Vol. 43, No. 3, April 1996, pp: 3242
 5. HTR Study No. 95255472: Report for Infant Cream Safety Study, August 29, 1995
 6. Global Medical Device Nomenclature (GMDN) Code 46206
 7. SECURA Extra Protective Cream Z30 formulation (F70)
 8. HTR Study No. 06127971111: An Evaluation of Healthcare Products on Children 0 to36 Months of Age with Normal Skin. May 31, 2007
 9. CTFA Cosmetic Ingredient Handbook, Eleventh Edition, Karaya, pp. 2331

 

Varenr.Beskrivning Storlek
59450425 SECURA Extra Protective Cream 92g tub

Användning

Steg 1

Rengör och torka av det berörda området och applicera krämen frikostigt så ofta det behövs vid varje byte av blöja, klädesplagg eller sängkläder, särskilt vid sänggående eller när som helst vid långvarig exponering för smutsiga blöjor, kläder, sängkläder, avföring eller urin.

CByt omgående ut våta och smutsiga blöjor, kläder och sängkläder efter en inkontinensepisod.