Global

‡ In these countries please contact our distributor

DURAFIBER

Soft Sterile Non-Woven Pad or Ribbon Dressings

DURAFIBER

Produkt information

DURAFIBER är ett mjukt sterilt nonwoven dyn- eller remsförband som bDURAFIBERestår av cellulosaetylsulfonatfibrer.

Detta mycket absorberande och formbara förband är utformat för att snabbt bilda en genomskinlig, sval gel vid kontakt med sårvätska. Gelen absorberar överskottsvätska, kapslar in sårvätska från såret, tillhandahåller en fuktig miljö för att gynna autolytisk debridering, och formar sig tätt mot sårbädden.

Den höga integrerade våtstyrkan hos DURAFIBER underlättar avlägsnande i ett enda stycke från fuktiga sårbäddar och kavitetssår, minimerar trauma på såret och smärta för patienten vid avlägsnande.

DURAFIBER kan användas i kombination med ALLEVYN◊, PROFORE◊ eller PROGUIDE◊.

Beställningsinformation för DURAFIBER förband

Storlek

Antal

Varenr.

5x5cm 10 66800559
10x10cm 10 66800560
15x15cm
5 66800561
2x45cm 5
66800563
4x10cm 5 66800546
4x20cm 5 66800547
4x30cm 5 66800548

Indikationer

DURAFIBER är indicerat som ett absorberande, gelebildande förband för behandling av kroniska och akuta, full- och delhudsskador eller ytliga granulerande vätskande sår. Till exempel: bensår, trycksår, diabetesrelaterade sår, kirurgiska sår, sekundär sårläkning, donationssår, tunnelering och fistlar, delhudsbrännskador, traumatiska sår och sår som är benägna att blöda som t.ex. sår som har debriderats kirurgiskt eller mekaniskt. DURAFIBER är avsedd för att sitta kvar i upp till 7 dagar.

Försiktighet

Även om DURAFIBER bistår i hanteringen av sår som är benägna att blöda, är det inte avsett att användas som en kirurgisk svamp i kraftigt blödande sår.

Om rodnad eller överkänslighet uppstår ska användningen avbrytas.

Användning

Användningsinstruktioner

  1. Rengör såret enligt lokala kliniska rutiner.
  2. Välj en lämplig förbandsstorlek.
  3. Ta ut DURAFIBER-förbandet ur förpackningen med ren teknik. Klipp till förbandet vid behov.
  4. Applicera förbandet på såret och låt 1 cm (1/3 tum) överlappa huden som omger såret.
  5. När DURAFIBER-remsan används i djupa kavitetssår ska minst 2,5 cm (1 tum) ligga utanför såret för att den lätt ska kunna tas bort. Packa djupa sår löst till 85 % eftersom DURAFIBER-förbandet expanderar för att fylla sårförbandet vid kontakt med sårvätska.
  6. Fäst DURAFIBER med ett fuktigt absorptionsförband (t.ex. ALLEVYN) eller annat lämpligt sekundärt absorptionsförband.
  7. Förbandet kan fastna om det används på lätt vätskande sår. Om förbandet är svårt att ta bort kan det fuktas eller blötas för att underlätta borttagande och därmed undvika avbrott i läkningen.
  8. Om DURAFIBER används på infekterade sår bör infektionen behandlas enligt lokala kliniska rutiner.


Frekvens för förbandsbyte

Under de tidiga stadierna av sårhantering bör DURAFIBE-förbanden regelbundet inspekteras. Förbanden kan sitta kvar i upp till 7 dagar eller bytas när det kliniskt indiceras, (t.ex. om läckage eller kraftig blödning förekommer). Lokala kliniska rutiner bör också beaktas.


DURAFIBER är endast avsedd för engångsbruk. Om den används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion uppstå. När förbandets förpackning öppnas bryts den sterila barriären. Därför bör oanvända förband inte sparas för att användas vid ett senare tillfälle.

Avlägsnande av förband 

Förbandet kan tas bort i ett stycke med hjälp av sterila pincetter, tänger eller behandskad hand. Se till att alla förband är borttagna.

Contact Us

DURAFIBER RangeDiscover more about the DURAFIBER range Enquiry Form

Get in Touch

This information is intended for Healthcare Professionals only.