Global

‡ In these countries please contact our distributor

DURAFIBER Ag

Absorbent,Silver Containing Antimicrobial Dressings

Produkt information

DURAFIBER Ag är ett absorberande, nonwoven, silverhaltigt antimikrobiellt förband bestående av cellulosaetylsulfonatfibrer. Det joniserade silvret i förbandet ger en antimikrobiell verkan mot ett brett spektrum av vanliga sårpatogener och kan bidra till att minska den biologiska belastningen av bakterier samt risken för infektion.DURAFIBER Ag

DURAFIBER Ag är utformat för att snabbt bilda en genomskinlig, sval gel vid kontakt med sårvätska. Gelen absorberar överskottsvätska, kapslar in sårvätska från såret, tillhandahåller en fuktig miljö för att gynna autolytisk debridering, och formar sig tätt mot sårbädden.

Den höga integrerade våtstyrkan hos DURAFIBER Ag gör att den lätt kan avlägsnas i ett enda stycke från fuktiga sårbäddar och kavitetssår, så att trauma i såret och smärta för patienten minimeras.

DURAFIBER Ag kan användas i kombination med en rad täckningsförband, bl.a. ALLEVYN och PROFORE.DURAFIBER Ag kan också användas med OPSITE på lätt vätskande sår.

 

Beställningsinformation för DURAFIBER Ag förband

Storlek

Antal/fp

Varenr.

5x5cm 10 66800034 / 66800578
10x10cm 10 66800035 / 66800579
15x15cm
5 66800036 / 66800580
20x30cm 5 66800037 / 66800581
2x45cm 5
66800038 / 66800582
4x10cm 5 66800583
4x20cm 5 66800584
4x30cm 5 66800585

Indikationer

DURAFIBER Ag är indicerat som ett absorberande, antimikrobiellt gelebildande förband för behandling av kroniska och akuta, full- och delhudsskador eller ytliga granulerande vätskande sår. Till exempel: bensår, trycksår, diabetesrelaterade sår, kirurgiska sår, donationssår, delhudsbrännskador, tunnelering och fistlar, sekundär sårläkning och sår som är benägna att blöda som t.ex. sår som har debriderats kirurgiskt eller mekaniskt.

DURAFIBER Ag är avsett för att sitta kvar i upp till 7 dagar.

DURAFIBER Ag kan användas på infekterade sår. När produkten används på infekterade sår bör infektionen inspekteras och behandlas enligt lokala rutiner.

Kontraindikationer

 • Använd ej på patienter med känd överkänslighet mot silver.
 • Använd ej på icke-vätskande sår.

Försiktighet

 • Läkare/sjukvårdspersonal bör vara medvetna om att det finns mycket begränsade uppgifter om långvarig och upprepad användning av silverhaltiga förband, särskilt hos barn och nyfödda.
 • Även om DURAFIBER Ag bistår i hanteringen av sår som är benägna till lätta blödningar, är det inte avsett att användas som en kirurgisk svamp i kraftigt blödande sår.
 • DURAFIBER Ag är inte kompatibelt med oljebaserade produkter såsom vaselin.
 • Undvik kontakt med elektroder eller ledande geler under elektroniska mätningar t.ex. EEG och EKG.
 • Se till att packning i hålrum etc. har avlägsnats.
 • Förbandet är eventuellt inte kompatibelt med topiska antimikrobiella medel. Om rodnad eller överkänslighet uppstår ska användningen avbrytas. Vid klinisk infektion ersätter inte topikalt silver behovet av systematisk behandling eller annan adekvat infektionsbehandling.
 • När DURAFIBER Ag används på patienter under MRT-undersökning (magnetisk resonanstomografi) kan man uppleva en viss uppvärmning.
 • DURAFIBER Ag kan orsaka övergående missfärgning av omgivande hud.

Användning

 1. Rengör såret enligt lokala kliniska rutiner.
 2. Välj en lämplig förbandsstorlek.
 3. Ta ut DURAFIBER Ag-förbandet ur förpackningen med ren teknik. Klipp till förbandet vid behov.
 4. Applicera förbandet på såret och låt 1 cm (1/3 tum) överlappa på huden som omger såret.
 5. Vid användning av DURAFIBER Ag i djupa kavitetssår används hela förband där det är möjligt och låt minst 2,5 cm (1 tum) av varje stycke ligga utanför såret för att den lätt ska kunna avlägsnas.
 6. Packa såret lätt till 80 % kapacitet, eftersom DURAFIBER Ag kommer att expandera vid kontakt med sårvätska.
 7. Fäst DURAFIBER Ag med ett fuktigt absorptionsförband (t.ex. ALLEVYN/OPSITE) eller annant lämpligt sekundärt absorptionsförband.
 8. Förbandet kan tas bort i ett stycke med hjälp av sterila pincetter, tänger eller behandskad hand.
 9. Förbandet kan fastna om det används på lätt vätskande sår. Om förbandet är svårt att ta bort kan det fuktas eller blötas i steril koksaltlösning för att underlätta borttagande och undvika avbrott i läkningen.

Frekvens för förbandsbyte 

Under de tidiga stadierna av sårbehandling bör DURAFIBER-förbanden inspekteras regelbundet. Förbanden kan sitta kvar i upp till 7 dagar eller bytas när det kliniskt indiceras, (t.ex. om läckage eller kraftig blödning förekommer). Lokala kliniska rutiner bör också beaktas. DURAFIBER är avsett för engångsbruk. Om det används på mer än en patient, kan korskontaminering eller infektion uppstå. När förbandets förpackning öppnas bryts den sterila barriären. Ej använda förband ska kasseras.

Contact Us

DURAFIBER RangeDiscover more about the DURAFIBER range Enquiry Form

Get in Touch

US Health Care Professionals

If you are in the US, and a Health Care Professional, please visit the Smith & Nephew US DURAFIBER website

Link

This information is intended for Healthcare Professionals only.