Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN LIFE

Sårförband och förebyggande av trycksår

ALLEVYN LIFE Förebyggande av trycksår

Förebyggande av trycksår

Utöver sårbehandling kan ALLEVYN LIFE-förband också användas i rutinerna för att förebygga trycksår1-5

Trycksår kan bli kostsamt för både patienter och sjukvårdssystemet. Ur patientens perspektiv kan trycksår orsaka smärta och begränsa rörelsefriheten. De kan också leda till större tryck på sjukhusvården, och det finns en ökad risk för infektion med nedbrytning av hudens integritet. Trycksår kan påverka patientens livskvalitet och välbefinnande.

För vårdinrättningar kan komplikationer som trycksår öka de totala behandlingskostnaderna och leda till längre sjukhusvistelser med de ökade kostnader det innebär6,7.

Ökat fokus på förebyggande av trycksår som kan undvikas har resulterat i ett initiativ att införa trycksårsförebyggande rutiner och globala riktlinjer1.

ALLEVYN Life Quadribole ALLEVYN Life Heel  ALLEVYN Life Sacrum

ALLEVYN LIFE-förband, med sin design med flera skikt, som integrerar hydrocellulärt skum, en hyperabsorberande, isolerande kärna och ett skyddande maskerande lager, är utformade för att omfördela tryck8 och kan användas inom ramen för trycksårsförebyggande rutiner1-5.

I en nyligen genomförd utvärdering på intensivvårdsavdelning på Eskenazi Health, Indianapolis, USA, användes ALLEVYN LIFE som en del av en trycksårsförebyggande rutin i enlighet med internationella riktlinjer4.

Trycksårsförebyggande rutiner och användningen av ALLEVYN LIFE ledde till ...

  • en minskning av förekomsten av trycksår med 69 %4
  • en kostnadsbesparing på ca 1 miljon dollar4

 

Referenser

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Hur det fungerar

Nyligen publicerade globala riktlinjer1 om trycksårsförebyggande anges följande:

”Överväg att applicera polyuretanskumförband på beniga utsprång (t.ex. hälar och korsben) för att förebygga trycksår i anatomiska områden som ofta utsätts för friktion och skavning”.

ALLEVYN LIFE är utformat med flera skikt och har visat sig omfördela trycket (in vitro)8. Det har även flera andra viktiga kompletterande egenskaper som gör det till en viktig del av trycksårsförebyggande rutiner.

  • Bekväm och formbar, den unika formen sitter tätt mot kroppen9
  • Mjuk och lätt att flytta10,11
  • Passar även ömtålig hud10
  • Tillgänglig i former med fyra flikar, samt former för häl och korsben

 

Vid en jämförelsestudie mättes det tryck som överfördes via förbandet när tryck applicerades på förbandets yta med en sond. 1 000 mmHg applicerades på båda förbanden.8

Referenser

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Evidens

Evidens på användningen av ALLEVYN LIFE förband i rutiner för trycksårsförebyggande ökar. Här nedan finns några av de senaste publikationerna..

 

Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment5

Beth Clarke, RN, Msc(A), MBA, CWOCN

Trycksår är ett signifikant problem för patienter i alla vårdmiljöer över hela världen, och de flesta sjukhusförvärvade trycksår kan förhindras genom att en effektiv riskbedömningsprocess paras ihop med lämpliga åtgärder. Denna studie beskriver resultaten på Bridgepoint Active Healthcare-sjukhuset i Toronto, efter implementering av ALLEVYN Life som ett komplement till de befintliga trycksårsförebyggande rutinerna på den neurologiska vårdavdelningen och för sårvård på den medicinska aktiveringsavdelningen.

 

Preventing Sacral Pressure Ulcer Development in the Surgical Patient Population4

Timothy A. Brendle, MS, RN, CNOR, NE-BC

Det uppskattas att 23 % av sjukhusförvärvade trycksår uppstår till följd av att patienten genomgår ett kirurgiskt ingrepp. Denna studie beskriver resultaten på Ashley River Rower, där korsbensförband av hydrocellulärt silikonskum implementerades på det perioperativa området som en del av ett övergripande, trycksårsförebyggande program.

 

 

Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting – summary6

Katie Swafford, MSN, RN, CNS-BC, CCRN, Rachel Culpepper, RN, BSN, CCRN, Christina Dunn, RN, BSN.

Sjukhusförvärvade trycksår (Hospital Acquired Pressure Ulcers - HAPUs) är kostsamma komplikationer som kan förebyggas. Studien från Eskenazi Health visar resultaten när en akutvårdsavdelning implementerade trycksårsförebyggande rutiner i enlighet med internationella riktlinjer och dessutom implementerade ALLEVYN LIFE-förband, som placerades på häl- och korsbensställen. Målet var att minska förekomsten av trycksår med 50 % jämfört med perioden före implementeringen.

 

 

Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients7

Charlotte Lisco, BSN, RN, CWON

Användningen av skumförband som en del av de trycksårsförebyggande rutinerna ökar i USA. Syftet med denna studie var att utvärdera ett nytt självhäftande, hydrocellulärt silikonskumförband (ALLEVYN LIFE), som en del av en omfattande trycksårsförebyggande plan för att minska trycksår på korsben/svansben på en intensivvårdsavdelning med 24 sängar.

 

Referenser

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged