Global

‡ In these countries please contact our distributor

Advanced Wound Management

Sårbehandlingsprodukter för behandling av akuta och kroniska sår, såsom bensår, diabetes- och trycksår, brännskador and post-operativa sår.

Sida 1 av 4

ACTICOAT

Antimikrobiellt silverbarriärförband

Details about ACTICOAT

ALLEVYN

Advanced Foam Wound Dressings

Details about ALLEVYN

ALLEVYN Life

Advanced Foam Wound Dressings

Details about ALLEVYN Life

Sida 1 av 4

Global Wound Academy

Global Wound AcademyImprove your knowledge of wound care by taking online learning modules across a broad range of wound care topics at the Global Wound Academy.

Study at the Global Wound Academy

More