Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN LIFE Prevention

Wound Dressings and Pressure Ulcer Prevention

ALLEVYN LIFE Pressure Ulcer Prevention

Painehaavojen ennaltaehkäisy

Haavojen hoidon lisäksi ALLEVYN LIFE -sidoksia voi käyttää ehkäisemään painehaavoja osana painehaavojen ennaltaehkäisyohjelmaa1-5

Painehaavat voivat käydä kalliiksi niin potilaille kuin terveydenhuoltojärjestelmällekin. Painehaavat aiheuttavat potilaalle kipua ja rajoittavat hänen toimintaansa. Lisäksi ne voivat lisätä sairaalahoidon tarvetta ja lisätä infektioriskiä ihon rikkoutumisen takia. Painehaavat voivat siis vaikuttaa potilaan elämänlaatuun ja hyvinvointiin.

Terveydenhuollon laitosten näkökulmasta painehaavojen kaltaiset komplikaatiot voivat lisätä hoidon kokonaiskustannuksia, pidentää sairaalahoitojaksojen kestoa sekä lisätä sairaalahoitoon liittyviä kustannuksia6,7.

Vältettävissä olevien painehaavojen syntymisen ehkäisemiseen on alettu kiinnittää yhä enemmän huomiota. Laitoksissa on otettu käyttöön kattavia painehaavojen ehkäisykäytäntöjä ja myös maailmanlaajuisia painehaavojen ehkäisyohjeita on julkaistu1.

ALLEVYN Life Quadribole ALLEVYN Life Heel  ALLEVYN Life Sacrum

ALLEVYN LIFE -sidosten monikerroksinen rakenne muodostuu hydrosellulaarivaahtokerroksesta, erittäin imukykyisestä nesteen lukitsevasta ytimestä sekä peittävästä suojakerroksesta. Sidokset auttavat jakamaan painetta8 ja ennaltaehkäisemään painehaavojen syntymistä asianmukaisten käytäntöjen osana1-5.

Eskenazi Health -sairaalan akuuttihoidossa USA:n Indianapolisissa on tehty arviointi, jossa ALLEVYN LIFE -sidoksia käytettiin osana kansainvälisten ohjeistusten mukaista painehaavojen ehkäisyohjelmaa4.

Painehaavojen ehkäisykäytännön noudattamisella ja ALLEVYN LIFE -sidosten käytöllä oli positiivisia vaikutuksia:

  • Painehaavojen määrä väheni 69 %4
  • Kustannussäästöjä syntyi noin 1 miljoonaa dollaria4

 

References

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Toimintatapa

Hiljattain julkaistuissa maailmanlaajuisissa painehaavojen ehkäisyohjeissa1 todetaan seuraavaa:

“Consider applying a polyurethane foam dressing to bony prominences (e.g., heels and sacrum) for the prevention of pressure ulcers in anatomical areas frequently subjected to friction and shear”.

ALLEVYN LIFE -sidoksessa on monikerroksinen rakenne, joka todistetusti jakaa paineen tasaisesti (in vitro).8 Myös sen muista tärkeistä ominaisuuksista on hyötyä painehaavojen ehkäisyssä.

  • Miellyttävä, ainutlaatuisen muotoinen sidos istuu iholla tiiviisti9
  • Hellävarainen, helppo asettaa uudelleen10,11
  • Soveltuu myös hauraalle iholle10
  • Mallit: neliapila, kantapää ja sacrum

 

Paineen jakautumisen vertailututkimuksessa tutkittiin, miten paine jakautuu sidoksissa, kun niiden pintaan kohdistettiin painetta koettimella. Molempiin sidoksiin kohdistettiin 1 000 mmHg:n paine.8

References

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Tutkimustulokset

Tutkimustulokset puoltavat ALLEVYN LIFE -sidosten käyttöä painehaavojen ehkäisyssä. Alla on esimerkkejä viimeaikaisista tutkimuksista.

 

Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment5

Beth Clarke, RN, Msc(A), MBA, CWOCN

Painehaavat ovat merkittävä ongelma, joka koskettaa potilaita kaikissa hoitoympäristöissä ympäri maailman. Useimmat sairaalassa syntyvät painehaavat ovat estettävissä tehokkaan riskien arvioinnin ja asianmukaisten toimenpiteiden avulla. Tässä tutkimuksessa esitellään tulokset, jotka Torontossa sijaitsevassa Bridgepoint Active Healthcare -sairaalassa saatiin, kun ALLEVYN Life -sidoksia käytettiin sairaalan olemassa olevien painehaavojen ehkäisykäytäntöjen mukaisesti neurologian hoitoyksikössä ja kuntoutusyksikön haavanhoidossa.

 

Preventing Sacral Pressure Ulcer Development in the Surgical Patient Population4

Timothy A. Brendle, MS, RN, CNOR, NE-BC

Arviolta 23 % sairaalassa syntyvistä painehaavoista kehittyy potilaille, jotka ovat sairaalassa kirurgisen toimenpiteen vuoksi. Tässä tutkimuksessa esitellään tulokset, jotka Ashley River Tower -sairaalassa saatiin, kun leikkauskohtaa ympäröivälle alueelle asetettavaa, ristiluulle muotoiltua silikonikiinnitteistä hydrosellulaarivaahtosidosta käytettiin osana yleistä painehaavojen ehkäisyohjelmaa

 

Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting – summary6

Katie Swafford, MSN, RN, CNS-BC, CCRN, Rachel Culpepper, RN, BSN, CCRN, Christina Dunn, RN, BSN.

Hospital Acquired Pressure Ulcers (HAPUs) are costly and preveSairaalassa syntyvät painehaavat ovat kalliita mutta estettävissä olevia komplikaatioita. Eskenazi Health -sairaalan tutkimus osoittaa, millaisia tuloksia saadaan, kun akuuttihoitoa antavalla teho-osastolla käytetään kantapäihin ja ristiluulle asetettavia ALLEVYN LIFE -sidoksia osana kansainvälisen ohjeistuksen mukaista painehaavojen ehkäisykäytäntöä. Tavoitteena oli vähentää painehaavojen esiintyvyyttä 50 prosentilla verrattuna näiden toimien käyttöönottoa edeltävään aikaan.

 

 

Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients7

Charlotte Lisco, BSN, RN, CWON

Vaahtosidosten käyttö osana painehaavojen ehkäisykäytäntöä on Yhdysvalloissa jatkuvasti yleistyvä suuntaus. Tässä tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan uuden silikonikiinnitteisen hydrosellulaarivaahtosidoksen (ALLEVYN LIFE) käyttöä osana kattavaa painehaavojen ehkäisysuunnitelmaa 24-paikkaisella teho-osastolla, jossa tavoitteena oli vähentää ristiluun/häntäluun alueen painehaavoja.

 

References

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged