Global

‡ In these countries please contact our distributor

Tidligere Nordic Wound Life magasiner

Les tidligere magasiner her:

Nordic Wound Life_7

Nordic Wound Life #7 (1 Mb)
Tema: Pilonidalcyster

* Intervju med 2 undersykepleier på kirurgmottaket, Lund 

* Pasienthistorie: Hverdagen med en pilonidalcyste

* Svensk kommune hever kvaliteten på sårbehandlingen og senker utgiftene

   

Nordic Wound Life vol 6

Nordic Wound Life #6 (2 Mb)
Tema: Vanskelig helende sår - fokus på biofilm

* Biofilm i sår
* Nordisk nettverksdag 2014
* Akselerert sårheling i kommunal regi
* Pasienthistorie: Livet med et sår 

 

 

 

 

Nordic Wound Life Vol 5

Nordic Wound Life #5 (7 Mb)
Tema: Vanskelig helende sår - med fokus på den diabetiske fot

* Hva er et vanskelig helende sår og hvilke faktorer påvirker helingen?
* Pleie - proaktiv eller passiv - Når? Hvorfor?
* Velfungerende sårpoliklinikk - Intervju med Bodo Günther
* Fokus på den diabetiske fot

 

 

Nordic Wound Life vol 4

Nordic Wound Life #4 (1 Mb)
Tema: Sårpasienten i sentrum

* Intervju: Ruth Öien, Sårcentrum Karlshamn, Sverige
* Sårpasienten i sentrum når vi designer og utvikler
* Strukturert sårvurdering med TIME konseptet
* Intervju: Barnekirurg Mikko Görding, Finland

 

 

 

 

Nordic Wound Life vol 3

Nordic Wound Life #3 (1 Mb)
Tema: Velvære og livskvalitet for sårpasienten

* Optimering af velvære og livskvalitet hos sårpasienten
* Intervju: Rie Nygaard, KvaliCare - Kunnskab er veien  
* Pasienthistorie: Nytt liv uten sår
* Kompresjonsbehandling; når, hvorfor og hvordan
* Telemedisin og tett samarbeid

 

 

 

Nordic Wound Life vol 2

Nordic Wound Life #2 (1 Mb)

* PICO; Frihet till å leve et alminnelig liv med NPWT
* Pasienthistorie: Løpeskoene skal snøres
* Motiver pasienten i behandlingen - fokus på  psykososiale barrierer

 

 

Nordic Wound Life vol 1

 

Nordic Wound Life #1 (3 Mb)
Tema: Pasientfokusert sårbehandling

* Sårsymposium - Å leve med kroniske sår
* Mobilt sårsenter midt i Finland
* Kan man spare penger samtidig med at man ønsker å øke kvaliteten i sårbehandlingen?
* Pasienthistorie: Drømmen om en trehjuler eller aller helst en moped