Global

‡ In these countries please contact our distributor

Spar tid med færre bandasjebytter

ALLEVYN LIFE, som er en del av vår serie med ALLEVYN-bandasjer, er vår mest avanserte bandasje. Bandasjen hjelper deg med å øke pasientens velvære samtidig som du sparer tid, fordi ALLEVYN LIFE kan brukes lenge. 

Klinisk sårbehandling er avgjørende for å oppnå gode resultater for pasientene1. Når såret ikke tilheler har dette skadelig effekt på pasientens velvære2,3. Mange pasienter med vanskelig tilhelende sår lider på grunn av dårlig lukt, dårlig eksudathåndtering, lekkasje og smerte. Pasientene dette gjelder opplever dermed ikke samme livskvalitet som andre2,4

Fordeler ved ALLEVYN Life

ALLEVYN Life er utviklet sammen med pasienter og leger over hele verden for å sikre best mulig sårbehandling.

Bandasjen kombinerer blant annet et anatomisk format med en ekstra bred kant som gjør at det sitter sikkert på kroppen, også når pasienten dusjer5.

Maskeringslaget minimerer synligheten av sårvæske og innkapslingslaget minimerer risiko for lekkasje. Dette minsker pasientens ubehag og forebygger unødvendig stress6,7.

I tillegg beskytter oppbygningen med flere lag mot støt og trykk8

ALLEVYN LIFE øker velværen

Bandasjen sparer tid for helsepersonalet ettersom behovet for bytte av bandasje og pasientens besøksfrekvens minsker. Samtidig fremmes pasientens velvære. En klinisk evaluering7 viser blant annet at:

I tillegg til å forbedre pasientenes tiltro til og tilfredshet med behandlingen forbedres også de kliniske resultatene og effektiviteten med ALLEVYN Life3,14 

 

En undersøkelse viser at ALLEVYN Life gjør sårbehandlingen mer effektiv:9

 

ALLEVYN Life får høy karakter både av sykepleiere og pasienter.

 

Bruk ALLEVYN Life når du vil frigjøre tid og øke pasientens velvære!

Her kan du se filmer om hvordan du håndterer ALLEVYN og ta del av pasientopplevelser.

 

Referanser:

1. Stephen-Haynes J et al. The clinical performance and economic benefits of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013;27(5):50-59. 2. International consensus. Optimising wellbeing in people living with a wound. An expert working group. London: Wounds International, 2012. 3. Rossington, A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013;9(4):91-5. 4. Franks PJ & Moffatt CJ. Do clinical and social factors predict quality of life in leg ulceration? LowER Extremity Wounds 2006;5(4):236-243. 5. Rossington A et al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wounds UK 2013;9(4):91-95. 6. Smith & Nephew filrapport: DS/12/130.DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 7. Smith & Nephew filrapport: DS/12/129/ DOF. Simulated wound model testing of ALLEVYN LIFE and MepilexT Border. 8. Smith & Nephew filrapport: DS/12/185/DOF. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexT Border and BiatainT Silicone. 9. Joy, H et al. A collaborative project to enhance efficiency through dressing change practice. Journal of Wound Care 2015;24(7):312 314-7. 

ALLEVYN LIFE har en unik skifteindikator, slik at du kan se når du skal bytte bandasje.

ALLEVYN LIFE change indicator

Se video