Global

‡ In these countries please contact our distributor

Ny undersøkelse øker forståelsen

Hvilke er de viktigste årsakene til bytte av bandasje og hvordan påvirkes helsepersonell av selve prosessen? En ny undersøkelse publisert av Wounds International gir svarene.

Tidligere forskning har vist at prosedyrer i forbindelse med bytting av bandasje ved sårbehandling krever betydelige pleieressurser. Men disse dataene begynner å bli foreldet . Nylige utførte Wounds International en stor, nettbasert undersøkelse for å få bedre innsikt i hvordan situasjonen ser ut i dag. Mer enn 2000 sårbehandlingsklinikker i 24 land svarte, og resultatet bekrefter at prosedyrene fortsatt er ekstremt tidkrevende. 

Undersøkelsen viser at klinikkene bruker mer enn 66 % av arbeidstiden på sårbehandling. Selv om selve bandasjebyttet ofte går fort, er  det mange andre nødvendige oppgaver som også skal gjennomføres. Det involverer for eksempel en rekke kliniske vurderinger av såret, forberedelse av sårseng og omkringliggende vev, å berolige pasienter og, i hjemmesykepleien, reiser til og fra pasienten. 

Det finnes selvfølgelig mange forskjellige årsaker til å bytte en bandasje. I følge undersøkelsen er de tre viktigste årsakene i den kliniske vurderingen tegn til infeksjon, lekkasje og ubehagelig lukt. Negativ påvirkning på omkringliggende vev er også en viktig faktor. Det blir også stadig vanligere at pasientene selv krever å få bytte bandasje, oftest på grunn av at sårvæsken er synlig gjennom bandasjen, at den ikke holder tett eller at den faller av. 

 

Vil bytte bandasje selv

Undersøkelsen viser også at flere pasienter ønsker å kunne bytte bandasjen selv. Flere pasienter som på en sikker måte kan bytte bandasjen selv, innebærer frigjøring av tid som kan brukes til annet.

Pleiepersonalet vil helst bruke denne tiden til å lære opp pasientene og gi psykososial støtte, ifølge resultatene i undersøkelsen. Mange ville også sette pris på å få mer tid til å forberede omkringliggende vev. Dette innebærer mer kvalitetstid med nåværende pasienter, i stedet for økt antall pasienter, dersom pleiepersonalet får velge selv. 

Delaktige pasienter som har fått god opplæring vil i større grad føle opp behandlingen. For å kunne lære opp pasientene på riktig måte, kreves det at helsepersonalet selv har fått grundig opplæring.

Deltakerne i undersøkelsen ble også bedt om å svare på spørsmål om hvilke kilder til ny kunnskap som de først og fremst benyttet seg av. Kildene som var mest populære var fagrelaterte publikasjoner, ekspertuttalelser og konsensusdokumenter samt eksterne konferanser/workshops.

Et interessant funn er at det er en større andel pasienter som bytter bandasjene selv på klinikkene som har et stort pasientvolum. Dermed kan det være verdt å se nærmere på hvordan arbeidet med å informere og lære pasientene å håndtere sårene foregår på disse klinikkene. Kanskje kan erfaringene bringes videre og skape tidseffektive arbeidsmetoder. Dette kan frigjøre tid til enda mer pasientopplærings og ytterligere gode tidsspiraler.

 

Undersøkelsen ble gjennomført i 2016 av Wounds International på oppdrag av Smith & Nephew med formålet å øke forståelsen for arbeidet rundt bytte av bandasje.

Les mer om resultatene