Kortere tilhelingstid, færre bytter, færre komplikasjoner | Smith & Nephew - Norway
Global

‡ In these countries please contact our distributor

Kortere tilhelingstid, færre bytter, færre komplikasjoner

Professor Christina Lindholm fra Sverige holdt et interessant foredrag under NPWT Expertmøtet i København i fjor – Wound management for the 21st century: combining effectiveness and efficiency

Foredraget hadde fokus på helseøkonomi, og her snakker Christina Lindholm blant annet om hvordan sårbehandlingen kan være en skjult byrde. I samfunnet behandles 70–80 prosent av sårpasientene i hjemmet, og 60 prosent av sykepleiernes tid går med på å bytte bandasjer. I gjennomsnitt er for eksempel tre hjemmebesøk i uken relatert til sårbehandling.

Hun forteller også at antallet besøk hos pasientene kan minske til én gang i uken med NPWT-behandling. – NPWT kan innledningsvis ha høye kostnader, men sparer behandlingstid og bidrar til en bedre livskvalitet for pasienten, sa Christina Lindholm.

Hva påvirker kostnadene ved sårbehandling?

Christina Lindholm løftet frem tre kostnadsfaktorer som avgjør hvor mye ressurser det legges i sårbehandling, og som man bør se litt ekstra på for å få sårbehandlingen mer effektiv og frigjøre ressurser.

  • Tiden det tar for at såret skal tilheles – lengre tid innebærer mer pleie og flere bandasjeskifter og kan føre til økt risiko for komplikasjoner.
  • Frekvensen av bandasjebytter – økt frekvens innebærer økte bandasjekostnader per uke, økte behandlingskostnader og større risiko for komplikasjoner
  • Forekomsten av komplikasjoner (for eksempel infeksjoner) – komplikasjoner kan føre til sykehusinnleggelse, kirurgiske inngrep, lengre behandlingstid og økt bruk av andre ressurser 

Hvis man ser på bandasjekostnadene i forhold til totale sårbehandlingskostnader, utgjør bandasjene bare en brøkdel av de totale kostnadene. Den store kostnaden ligger i behandlingstid og sykehuskostnader, som samlet utgjør 80–85 prosent av de totale kostnadene til sårbehandling, fortalte Christina Lindholm.

Hun oppsummerte foredraget med å si at NPWT forkorter tilhelingstiden, minsker antallet bandasjebytter og forhindrer komplikasjoner. 

Dette er bare en liten del av de mange interessante resultatene som professor Christina Lindholm har kommet frem til i undersøkelsen sin.

Se hele forelesningen her.

Vil du vite mer om hvordan du kan optimalisere sårbehandlingen gjennom bruk av avanserte sårbehandlingsprodukter? 

Kontakt oss