Ikke glem pasienten som omgir såret | Smith & Nephew - Norway
Global

‡ In these countries please contact our distributor

Ikke glem pasienten som omgir såret

En ubehagelig sårbehandling kan føre til at pasienten ikke følger opp behandlingen. Pasientperspektivet er alltid i fokus for operasjonssykepleieren Ann-Mari Fagerdahl. På et ekspertmøte i København fremhevet hun nylig hvor viktig faktorer som lyd, synlighet og følelse av ubehag er når man velger sårbehandling. 

I 2006 hadde sårbehandling med negativt trykk vært i bruk kommersielt i mer enn ti år. Men da operasjonssykepleieren Ann-Mari Fagerdahl forsøkte å søke i litteraturen om hvordan pasientene oppfattet behandlingen, fant hun bare et stort hull. 

– Det fantes ikke en eneste publikasjon som hadde hovedfokus på pasientperspektivet. Dette ble utgangspunktet for min egen forskning.

Hun disputerte i 2013 ved Karolinska Institutet i Stockholm med avhandlingen "Negative pressure wound therapy – treatment outcomes and the impact on the patient's health-related quality of life". Studiene hennes viser gode tilhelingsresultater for majoriteten av de behandlede pasientene, men også at pasienter som gjennomgår sårbehandling har veldig forskjellig fokus, problemer og behov. 

– Det finnes jo et helt menneske rundt selve såret. Det er viktig å vite mer om denne personens livssituasjon. Det er ikke bare sårtilhelingen pasienten er opptatt av.

Ann-Mari Fagerdahl beskriver for eksempel pasienter som føler et ekstremt ubehag overfor sine egne sår. Eller pasienter som skammer seg. For disse pasientene er det helt avgjørende at behandlingen ikke er synlig. Å slippe å hele tiden bli påminnet om sårene kan være forskjellen på god og dårlig livskvalitet. Og iblant handler det mer om eksistensielle spørsmål.

– Etter en traumatisk skade, kan riktig sårbehandling gi en følelse av beskyttelse, av at den skadede kroppen er intakt. 

Moderne engangssystemer for sårbehandling med negativt trykk har tilført mye når det gjelder pasientkomfort. I dag er det stadig større fokus på livskvalitet. 

– Ofte kan sårtilhelingen være tilnærmet lik med forskjellige metoder, og da må valget basere seg på andre faktorer, som for eksempel hvor enkel den er å håndtere for personalet, og hvordan den påvirker pasientens opplevelse. 

Det er selvfølgelig viktig å unngå lekkasje og lukt. Lyd kan også være ubehagelig. Et apparat som lager lyd kan forstyrre søvnen både for pasienten og for en eventuell partner. Det er også veldig forstyrrende å bære rundt på noe som slipper ut merkelige prompelyder når man er ute blant folk. 

– Det er viktig å ta hensyn til de sosiale aspektene. Det finnes en hel del stigmatiserende holdninger når det gjelder sår, som noe skammelig, feil og skittent. 

Ann-Mari Fagerdahls hovedtese er at pasientkomforten bør bidra til å styre valget av sårbehandling for hver enkelt pasient. 

– Hvis jeg velger noe som ikke er behagelig, kommer ikke pasienten til å følge opp behandlingen. Det kan føre til at vi kanskje tror at behandlingen er ineffektiv når det egentlig handler om at den ikke er blitt gjennomført. Pasienten må helt enkelt kunne leve sammen med behandlingen. 

 

Fotnote: Artikkelen er basert på Ann-Mari Fagerdahls forelesning "Impact of single use NPWT on human factors." , internasjonalt NPWT-ekspertmøte i København, november 2016.