Global

‡ In these countries please contact our distributor

IV3000 med splitt

Om

Bandasjer med splitt

Ported Dressing Outline Illustration

En gjennomsiktig filmbandasje med fuktighetsfølsom film1 som inneholder non-woven vinger som forsterker fikseringen rundt kateterinnstikkstedet. Bandasjen har en åpning som er utformet for å ta imot kanylens port. Bandasjen inkluderer også to sterile FORBEDREDE fikseringsstrips for kateter eller slangefiksering og en steril dokumentasjonsetikett2-3.

IV3000 Ported Dressings Product Information Table

Referanser

1 L. Tompkins, "Data on File Report DS/07/224/R1a. IV3000 I-Hand Physical Properties.," 2008.

2 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R21," 2013.

3 Smith & Nephew, "Technical Study Report W11437/R22," 2013.