Global

‡ In these countries please contact our distributor

Biofilm i sårtilheling

I motsetning til biofilm er resultatene lett å se

Biofilm

Adjø Biofilmer

60 % av kroniske sår inneholder en biofilm1, som lett kan forsinke tilheling. IODOSORBs unike 4-i-1-virkning har vist seg å forhindre og forstyrre modne biofilmer av P. aeruginosa (in-vitro)2,3

Biofilm – En årsak til forsinket tilheling

  • Biofilm er dynamiske stammer av bakterier og sopp som lever i en beskyttende, selv-utskilt matrise av sukker og proteiner.
  • Forskning viser at 60 % av kroniske sår inneholder en biofilm.1
  • Forekomsten av biofilm har vist seg å motvirke normal tilheling.
  • Resultatet er et kronisk sår som ikke leges og som sitter fast i den inflammatoriske fasen av tilheling.
  • Dersom du har behandlet et kronisk sår som ikke ble bedre, til tross for god sårpleie, er det mulig at du har hatt med biofilm å gjøre.
    IODOSORBs unike 4-i-1-virkning har vist seg å forhindre og forstyrre modne biofilmer av P. aerguinosa (in-vitro).2,3

Biofilm Graph

IODOSORB’s unike 4-i-1 virkning

IODOSORB er effektiv i fjerning av vevsrester4,5,9,10  – som bidrar til å rense sårbunnen og klargjøre den for effektiv tilheling.

IODOSORB har høy absorberingsevne4,5,6,7,10,1 – som bistår i rensing ved å absorbere overflødig avskalling og rester.10,12

IODOSORB gir vedvarende frigivelse av jod12,13 som har et bredt spekter av antimikrobiell aktivitet (in-vitro)6,10-12,14,15 for å bidra til å redusere den mikrobielle belastningen – og bidra til å fjerne barrierer for tilheling.

  • Lokal, langsom frigivelse av jod.4,12
  • Effektiv mot et bredt spekter av bakterier, inkludert MRSA (in-vitro).6,10-12,14,15
  • Skifter farge for å vise når den må skiftes.13

IODOSORB har vist seg å forstyrre og I stor grad fjerne modne biofilmer av P. aeruginosa (in-vitro).2,3

 

Referanser

1 James, Garth A et al., Biofilms in chronic wounds, Wound Repair and Regeneration (2007).

2 Smith & Nephew Research Centre Work Report #WRP-TSG015-07-003.

3 Phillips, P. L. et al., Effects of Antimicrobial Agents on an (in-vitro) Biofilm Model of Skin Wounds. ADVANCES IN WOUND CARE (2010) 1: 299-304.

4 Sundberg J and Meller R. A retrospective review of the use of cadexomer iodine in the treatment of chronic wounds. Wounds (1997), 9(3): p 68-86.

5 Ormiston MC et al., A randomised comparison of cadexomer iodine and a standard treatment in out-patients with chronic leg ulcers. In Cadexomer Iodine JA Fox, H Fischer eds. (1983) 63-69.

6 Lindsay G et al., A study in general practice of the efficacy of cadexomer iodine in venous leg ulcers treated on alternate days. Acta Therapeutica (1986) 12, p141-148

7 Drosou A, Falabella A, Kirsner MD. Antiseptics on Wounds: An area of controversy. Wounds (May 2003), Vol 15 no 5, p149-166.

8 Phillips PL, Yang QP, Sampson EM, Schultz GS, Unpublished data.

9 Hansson C. The effects of cadexomer iodine paste in the treatment of venous leg ulcers compared with hydrocolloid dressing and paraffin gauze dressing. Int J Dermatology (1998) 37: p390-396.

10 Troeng T et al., In Cadexomer iodine. Fox JA, Fischer H (eds) (1983) p43-50.

11 Johnson A. A combative healer with no ill effect. IODOSORB in the treatment of infected wounds. Professional Nurse (Oct 1991) p60-64.

12 Skog E et al., A randomised trial comparing cadexomer iodine and standard treatment in the outpatient management of chronic venous ulcers. Br J Dermatology (1983) 109, p77-83.

13 Drolshagen C and Schaffer D. Use of absorbent antimicrobial and viscous hydrogel to manage ulcers secondary to peripheral vascular disease. Poster presented at the (1999) Symposium on Advanced Wound Care, Anaheim.

14 Salman H and Leakey A. A report to Smith & Nephew Medical Ltd. The (in-vitro) activity of silver Sulphadiazine and cadexomer iodine against recent clinical isolates of methicillin-resistant Staphylococcus aureus, methicillin-resistant coagulase-negative staphylococci and Pseudomonas aeruginosa. Report number 194-03-01 (March 2001).

15 Mertz PM et al., Can Antimicrobials be effective without impairing wound healing? The evaluation of a cadexomer iodine ointment. Wounds (1994), 6(6), p184-193.

Ytterligere informasjon

Videre lesing

Smith & Nephew har sponset Wounds International webcast som heter

“Understanding Biofilm-Based Wound Care; What You Need To Know.”

 

Nedlastinger

Bye, Bye Biofilms (PDF -  359kb)
for US Healthcare Professionals 

Bye, Bye Biofilms (PDF - 2.06Mb)  
for Rest of the World Healthcare Professionals