PROFIX | Smith & Nephew
Global

‡ In these countries please contact our distributor

PROFIX

Total Knee System

Algemeen

De meeste fabrikanten van totale knieën richten hun aandacht op het ontwerp van het implantaat. Een essentieel aspect dat daarbij vaak over het hoofd wordt gezien, is het instrumentarium. Het PROFIX totale kniesysteem wil een evenwicht bereiken tussen het totale knie-implantaatsysteem en de implantatie-instrumenten. De PROFIX instrumenten zijn zodanig ontworpen door Leo A. Whiteside, M.D., alom gewaardeerd als innovator van totaal knie-instrumentarium, dat ze de operatietechniek eenvoudiger en duidelijker maken, waarbij de nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid verbeteren en de OK-tijd afneemt.
Dit systeem is goedgekeurd voor gecementeerde en ongecementeerde toepassingen.