Global

‡ In these countries please contact our distributor

MODULAR-PLUS

Cementless Modular Revision System

Algemeen

Revisies spelen bij totale heupprotheses (THP) een steeds belangrijkere rol, aangezien de gemiddelde levensverwachting van de bevolking stijgt. Ouderen hechten waarde aan een goede levenskwaliteit en laten zich vaker medisch behandelen dan hun ouders een generatie eerder.

De MODULAR PLUS-steel is een behandelmogelijkheid voor de revisie van omvangrijke botdefecten en vormt een aanvulling op de reeks SL-PLUS en SLR-PLUS stelen die al ruim 15 jaar in gebruik zijn. Met de invoering van deze revisieprothese hebben we ons doel van een compleet cementloos systeem voor zeer ingrijpende heuprevisies nu bereikt.

Details

Beproefd ontwerp
Het ontwerp van de MODULAR PLUS-steel is gebaseerd op langdurige klinische ervaring met cementloze, biconische, rechthoekig steel ontwerpen.

Een oplossing voor…

  • Extensieve botdefecten in het proximale dijbeenbot
  • Periprothetische fracturen
    Voorwaarde: minimaal 11 cm stevig corticaal bot


Modulair systeem
De steel bestaat uit 2 componenten: een distale fixatiemodule en een proximale steel-halsmodule. Deze zijn verbonden door middel van een conische meerstapsverbinding, vastgezet met een cilindrische schroef.

Intraoperatieve flexibiliteit
Door de vele mogelijke combinaties van proximale en distale modules kan de prothese worden aangepast aan het betreffende anatomie.

Individuele reconstructie
Bij de proximale module kan de antetorsie traploos worden ingesteld, waardoor de chirurg het systeem kan aanpassen aan de anatomische situatie van de betreffende patiënt.

Instrumentarium
Revolutionair instrumentarium welke u de mogelijkheid biedt tot een reproduceerbare operatietechniek.