Global

‡ In these countries please contact our distributor

Universal 2

Total Wrist Implant System

Algemeen

De Universal 2 is specifiek ontwikkeld met wezenlijke verbeteringen ten opzichte van oudere polssystemen. De Universal 2 bevat een unieke gewrichtsgeometrie voorzien van perfecte beweging en directe stabiliteit voor een snelle range of motion. 

De gouden standaard in polsprothesiologie

Eigenschappen

  • Meer dan 12 jaar klinisch bewezen
  • Consistemte, reproduceerbare resultaten met verfijnd instrumentarium
  • Ontworpen voor maximale stabiliteit en beweging, met minimale botresectie
  • Optimale maat configuraties