Global

‡ In these countries please contact our distributor

Stabiliteit

Een veel voorkomend probleem binnen heupchirurgie is het inzakken van de steel. Hierdoor wordt de kans op het breken van de steel en tegelijkertijd een vroegtijdige revisieoperatie 3x groter. Dit is voor de patiënt een behoorlijke mentale en fysieke last. Registers tonen aan dat verzakking bij xx% van alle revisies de oorzaak is. Dit benadrukt nog eens het belang van stabiliteit.

 

[Korte beschrijving van de oplossing]

De structuur van de steel is een van de eigenschappen die meespeelt bij het voorkomen van steel inzakking. Er vindt een betere krachtverdeling plaats wanneer proximale groeven loodrecht staan op the average load direction. Daarnaast vergroot de axial structuur van de steel de rotatie stabiliteit.

Ook het juiste instrumentarium kan de kans op inzakken verkleinen. Anterior to posterior compaction teeth and medial to lateral bone cutting teeth provide excellent cortical bone contact for self-locking.