Global

‡ In these countries please contact our distributor

JELONET

Sårkontaktlag uden medikamenter

Om JELONET

JELONET er et sterilt sårkontaktlag med lav klæbetendens, imprægneret med paraffin og fremstillet af gaze med åben vævning. Gazestykket har sammenknyttede tråde, som minimerer løse trævler ved tilklipning.
JELONET Application 

JELONET-bandager indeholder ikke medikamenter og bruges som primært sårkontaktlag med paraffin, så produktet i mindre grad hænger fast i et granulerende sår.

 

Indikationer

JELONET er indiceret som primært sårkontaktlag til behandling af mindre forbrændinger og skoldninger, donor- og transplantationssteder, sår ved hudtab, rifter, afskrabninger, bensår.

 
Kontraindikationer/forsigtighedsregler

Må ikke anvendes i kavitetssår.

Global Wound Academy

Global Wound AcademyImprove your knowledge of wound care by taking online learning modules across a broad range of wound care topics at the Global Wound Academy.

Study at the Global Wound Academy

More