Global

‡ In these countries please contact our distributor

ALLEVYN LIFE

Sårbandager og tryksårsforebyggelse

ALLEVYN LIFE Pressure Ulcer Prevention

Forebyggelse af tryksår

Ud over at anvendes til behandling af sår kan ALLEVYN LIFE-bandager også anvendes som en del af den tryksårsforebyggende protokol1-5

Tryksår kan være omkostningsfulde både for patienter og sundhedssystemet. Ud fra patientens synspunkt kan tryksår give smerter og begrænse  fysisk aktivitet. Tryksår kan også medføre øget hospitalsindlæggelse, og der er en forhøjet infektionsrisiko forbundet med nedbrydningen af  intakt hud. Tryksår kan påvirke patientens livskvalitet og velbefindende.

For plejeinstitutioner kan komplikationer som tryksår forhøje de samlede behandlingsomkostninger  ligesom længere hospitalsophold på grund af tryksår vil øge omkostningerne6,7.

Et øget fokus på forebyggelse af tryksår har ført til tiltag, der implementerer omfattende protokoller til forebyggelse af tryksår og udgivelsen af globale retningslinjer for tryksårsforebyggelse1.

ALLEVYN Life Quadribole ALLEVYN Life Heel  ALLEVYN Life Sacrum

ALLEVYN LIFE-bandagerne er med deres flerlagsopbygning med hydrocellulært skum, en højabsorberende retentionskerne og et beskyttende maskeringslag udviklet til at fordele trykket8 og kan indgå som en del af en protokol til forebyggelse af tryksår1-5.

I en evaluering i akutbehandlingen  på Eskenazi Health, Indianapolis, US, er ALLEVYN LIFE blevet brugt som del af en protokol til forebyggelse af tryksår, der følger de internationale retningslinjer44.

Implementeringen af en tryksårsforebyggende protokol som inkluderede anvendelsen af ALLEVYN Life resulterede i:

  • En reduktion i forekomsten af tryksår på 69 %4
  • En omkostningsbesparelse på cirka $1 mio4

 

Referencer

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Sådan virker det

I de nyligt udgivne globale retningslinjer1 om forebyggelse af tryksår konstateres følgende:

“Overvej at anvende en skumbandage i polyurethan over knoglefremspring (f.eks. hæle og det sakrale områder) for at forebygge tryksår i områder, der ofte udsættes for friktion og forskydning”.

ALLEVYN LIFE har et flerlagsdesign med påvist evne til at kunne fordele trykket (in-vitro)8. Den har desuden adskillige andre egenskaber, der supplerer dens anvendelse som en del af en protokol til forebyggelse af tryksårl.

  • Den unikke form er komfortabel  og formbar og tilpasser sig kroppens konturer9
  • Skånsom og nem at reapplicere10,11
  • Velegnet til selv skrøbelig hud10
  • Fås i firkløverform samt specialformer til hæle og det sakrale område

 

En sammenlignende undersøgelse af trykfordelingen målte trykket overført gennem bandager, hvor trykket blev påført bandageoverfladen ved hjælp af en probe. 1000 mmHg blev påført begge bandager.8

Referencer

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged

Evidens

Evidens for brugen af ALLEVYN LIFE-bandager som del af en protokol til forebyggelse af tryksår vokser. Se nogle af de seneste publikationer nedenfor.

 

Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment5

Beth Clarke, RN, Msc(A), MBA, CWOCN

Tryksår er et betydeligt problem for patienter i alle plejescenarier på verdensplan, og de fleste tryksår, der opstår på hospitaler kan undgås, hvis en effektiv risikovurdering kombineres med de rette tiltag. Denne undersøgelse skitserer resultaterne på hospitalet Bridgepoint Active Healthcare i Toronto efter implementeringen af ALLEVYN Life som supplement til hospitalets eksisterende protokol til forebyggelse af tryksår i det neurologiske sengeafsnit og til sårbehandling i den medicinske aktiveringsenhed.

 

Preventing Sacral Pressure Ulcer Development in the Surgical Patient Population4

Timothy A. Brendle, MS, RN, CNOR, NE-BC

Det vurderes, at 23 % af de tryksår der opstår på hospitaler, er en følge af, at patienten har gennemgået et kirurgisk indgreb. I denne undersøgelse skitseres resultaterne fra Ashley River Tower, hvor en hydrocellulær silikoneskum i det sakrale område blev implementeret perioperativt som led i et overordnet program til forebyggelse af tryksår.

 

 

Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting – summary6

Katie Swafford, MSN, RN, CNS-BC, CCRN, Rachel Culpepper, RN, BSN, CCRN, Christina Dunn, RN, BSN.

Hospitalserhvervede tryksår (Hospital Acquired Pressure Ulcers - HAPU) er dyre komplikationer, der kan undgås. Undersøgelsen fra Eskenazi Health viser resultaterne fra  en akut-/intensivafdeling, der implementerede en protokol til forebyggelse af tryksår, som fulgte de internationale retningslinjer. Samtidig implementerede de anvendelsen af ALLEVYN LIFE bandager på hæle og  i det sakrale område. Formålet var at nedbringe forekomsten af tryksår med 50 % sammenlignet med perioden før implementeringen.

 

 

Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients7

Charlotte Lisco, BSN, RN, CWON

Brugen af skumbandager som del af en protokol til forebyggelse af tryksår er begyndt at brede sig i USA. Målet med undersøgelsen var at evaluere en ny silikone-hæftende hydrocellulær skumbandage (ALLEVYN LIFE) som en del af en omfattende plan til forebyggelse af tryksår i det sakrale område på en intensivafdeling med 24 senge.

 

Referencer

1 National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline. Emily Haesler (Ed.) Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014.

2 Brendle T. Preventing sacral pressure ulcer development in the surgical patient population. Poster presented at OR manager Conference 2015.

3 Clarke B. Positive patient outcomes: The use of a new silicone adhesive hydrocellular foam dressing for pressure ulcer prevention and treatment. Poster presented at CAET 2013.

4 Swafford K, Culpepper R and Dunn C. Use of a comprehensive pressure ulcer prevention program to reduce the incidence of hospital-acquired pressure ulcers in an intensive care unit setting. E-Poster presented at EWMA 2015.

5 Lisco C. Evaluation of a new silicone gel-adhesive hydrocellular foam dressing as part of a pressure ulcer prevention plan for ICU patients. Poster presented at 2013 WOCN Society Conference.

6 Santamaria, N. et al., The cost-benefit of using soft silicone multilayered foam dressings to prevent sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients. International Wound Journal, 2013. 

7 Vanderwee, K., et al.  Pressure ulcer prevalence in Europe: a pilot study. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 13: 227–235.  2007

8 Data on File Report DS/12/125/DOF, June 2012. Roberts S. Impact protection properties of ALLEVYN LIFE, MepilexTM Border and BiatainTM Silicone.

9 OR DOF 020 Performance of silicone dressings – ALLEVYN LIFE and Mepilex Border.

10 Rossington A et al.,  Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN LIFE. Wound UK. 9(4): 91-95. 2013

11 Data on file report DS/12/123/DOF, June 2012. Roberts S. Physical properties of ALLEVYN LIFE.

All Trademarks acknowledged